Umum Korporat Ahli Lembaga Pengurusan
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Pembangunan Komuniti merupakan tulang belakang kepada program transformasi FELDA yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Jabatan ini ditubuhkan untuk menyediakan dasar-dasar dan menguruskan kerja-kerja yang berkaitan komuniti dan institusi peneroka. Tugasan berkaitan komuniti akan dilaksanakan di wilayah dan rancangan khususnya dalam bidang pembangunan institusi peneroka. Jabatan ini merangka program-program pembangunan komuniti untuk warga peneroka dengan menggunakan pelbagai pendekatan. Penekanan diberikan kepada aspek kepimpinan dan penyatuan serta pembangunan modal insan, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kesempurnaan hidup kepada seluruh warga peneroka.

  OBJEKTIF

  1. Mengukuhkan institusi peneroka sebagai sebuah institusi yang berkesan.
  2. Memperkemaskan kepimpinan peneroka untuk membantu kejayaan FELDA.
  3. Menyatukan masyarakat peneroka agar seiring dengan aspirasi pengurusan FELDA.
  4. Menjayakan transformasi komuniti di semua peringkat termasuk petugas dan peneroka.
  5. Menyampaikan informasi kepada komuniti peneroka secara berterusan.
  6. Merapatkan hubungan antara pihak pengurusan dengan masyarakat peneroka.
  7. Meningkatkan penglibatan generasi baharu dalam pembangunan komuniti.
  8. Merealisasikan warga peneroka sebagai komuniti contoh luar bandar.
  9. Menguruskan kebajikan peneroka secara menyeluruh.
  10. Menggalakkan warga FELDA membudayakan gaya hidup sihat.
  11. Mewujudkan persekitaran perkampungan FELDA menjadi komuniti dalam taman yang dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, lengkap dan terurus.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  A. Pentadbiran & Kewangan
  1.

  Memantau urusan kewangan dalam Jabatan seperti bajet, pindahan bajet, bayaran dan sumbangan FELDA.

  Memastikan bajet yang diperuntukkan digunakan secara berhemah.

  Memastikan bajet yang diperuntukkan digunakan secara berhemah.

  2.

  Menyediakan laporan-laporan pengurusan Jabatan

     
  3.

  Menerbitkan Majalah Peneroka yang berkualiti tinggi bagi bacaan petugas FELDA, Kumpulan FELDA, JPM dan badan-badan kerajaan berkaitan.

  Mengagihkan Majalah Peneroka ke rancangan.

  Mengagihkan Majalah Peneroka kepada warga peneroka.

  4.

  - Jawatankuasa Induk Hari Peneroka dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Besar (Pembangunan Komuniti).

  - Mengatur semua aspek pelaksanaan Sambutan hari Peneroka Kebangsaan.

  - Jawatankuasa Induk Hari Peneroka dipengerusikan oleh Pengurus Besar Wilayah.

  - Mengadakan mesyuarat peringkat Jawatankuasa Kerja bersama Pengurus Rancangan.

  - Pengurus rancangan hendaklah memberi penerangan di peringkat rancangan.

  - Melibatkan badan-badan peneroka di rancangan.

  - Menyediakan laporan yang diperlukan kepada wilayah.

  B. Infrastruktur & Keceriaan
  1.

  Memastikan permohonan infrastruktur disemak dan dibuat penilaian sebelum diluluskan.

  Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap. Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap.
  2. Memastikan rancangan meneruskan program Keceriaan Kampung FELDA.  Membantu dan memantau program keceriaan kampung yang dilaksanakan oleh rancangan. Melaksanakan program keceriaan Kampung FELDA.
  3. Memastikan penilaian & penganugerahan AKKF dijalankan di peringkat rancangan, wilayah dan kebangsaan. Menyelaras lawatan penilaian dan penganugerahan AKKF. Memberi kerjasama dan persediaan dalam lawatan penilaian AKKF.
  C. Institusi Peneroka
  1.

  Mengatur tarikh dan lokasi Mesyuarat JKPP setiap tahun.

  Memastikan Pengurus Besar Wilayah hadir ke Mesyuarat JKPP.  
  2. Menyediakan kertas kerja dan minit untuk persiapan Mesyuarat JKPP.    
  3. Merancang, melaksanakan dan menyelaras program-program komuniti. Melaksanakan program-program komuniti. Melaksanakan program-program komuniti.
  4. Menyediakan peruntukan tahunan untuk elaun dan program kepimpinan ketua peneroka. Menghantar laporan dan permohonan elaun dan program kepimpinan ketua peneroka. Menghantar laporan dan permohonan elaun dan program kepimpinan ketua peneroka.
  5.

  - Mengadakan audit sosial seminggu sekali (setiap Selasa).

  - Menyediakan jadual lawatan audit sosial.

  - Menyediakan laporan pengauditan.

  - Memaklumkan kepada rancangan bagi persediaan lawatan audit sosial.

  - Mengatur tindakan susulan terhadap pelaporan ibu pejabat

   - Menyediakan maklumat untuk pengauditan
  D. Pendidikan Awal & Kebajikan
  1.

  Merancang dan mengadakan program kanak-kanak dan penggalak pembaca serta kanak-kanak Pusat Dalam Komuniti (PDK) dan Pusat Literasi Keluarga (PLK).

  Menyelaras dan memantau program yang dilaksanakan di rancangan. Melaksanakan program kanak-kanak dengan kerjasama PLK dan PDK
  2. Menerima dan menyemak borang permohonan bantuan tabung kebajikan. Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap. Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap.
  3. Menguruskan GL pesakit, pindahan bajet dan bayaran kepada pembekal. Memastikan Pindahan bajet dibayar kepada penerima yang diluluskan. Memastikan Pindahan bajet dibayar kepada penerima yang diluluskan.
  E. Kerohanian
  1.

  Mengatur program dakwah secara lisan (bil lisan), tulisan (bil kitabah) dan contoh amal baik (bil hal).

  Memantau program yang dilaksanakan. Melaksanakan program.
  2. Melaksanakan program pembangunan keluarga mengikut perspektif Islam / baitun muslim. Memantau program yang dilaksanakan.  Melaksanakan program.
  3. Menerbitkan Majalah Peneroka yang berkualiti tinggi bagi bacaan petugas FELDA, Kumpulan FELDA, JPM dan badan-badan kerajaan berkaitan. Memantau program yang dilaksanakan. Melaksanakan program.
  4.

  Mengatur program pemantapan Sekolah Agama Rakyat (SAR) FELDA.

  Memantau program yang dilaksanakan.

  Melaksanakan program.
  F. Penerangan & Aduan
  1.

  Melaksanakan program penerangan dasar-dasar FELDA dan memberi maklumbalas yang tepat terhadap isu yang berlaku.

  Memantau program yang dilaksanakan. Melaksanakan program.
  2. Meningkatkan pemahaman warga FELDA terhadap usaha-usaha FELDA khususnya usaha transformasi FELDA.  Memantau program yang dilaksanakan. Melaksanakan program.
  3. Melaksanakan program yang ideal ke arah kepimpinan & penyatuan melalui aktiviti kesenian dan muzik.. Memantau program yang dilaksanakan. Melaksanakan program.

  PROGRAM UTAMA

  Bil  Jenis Program 
   1.  Majalah Pengurus
   2.  Kumpulan KIK
   3.  Sambutan Hari Peneroka
   4.  Mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur
   5.  Penilaian AKKF
   6.  Lawatan KKF
   7.  Sesi Penerangan (Town Hall)
   8.  Mesyuarat JKPP
   9.  Bengkel & Latihan ahli JKPP
  10.  Program Turun Padang Bersama EXCO JKPP
  11.  Kursus Pemantapan Kepimpinan Peneroka & Penerokawati
  12.  Komuniti Sihat Tanpa Dadah (KSTD)
  13.  Mesra Bersama Pemimpin
  14.  Program Wanita Sihat Keluarga Harmoni
  15.  Hari Wanita FELDA 2016
  16.  Program Pendayaupayaan Wanita
  17.  Program Martabat Adiwangsa FELDA
  18.  GKK - Modul Sejahtera Diri/Ana Khair (remaja/belia)
  19.  GKK - Modul Sejahtera Keluarga/Titian Mahabbah (Peneroka dan Penerokawati)
  20.  Audit Sosial Rancangan
  21.  Mesyuarat Kelulusan Tabung Bantuan Kebajikan Peneroka
  22.  Program Prihatin Jantung Anda
  23.  Program Kesihatan Pergigian
  24.  Komuniti Prihatin
  25.  Penilaian PLK & PDK
  26.  Karnival Oh My FELDA Bersama JAKIM
  27.  Forum Perdana ( live ) JAKIM
  28.  Forum Perdana Peringkat Wilayah
  29.  Kursus Pengurusan Pegawai Masjid bersama JAKIM
  30.  Program Rahmat Ramadhan
  31.  Pengurusan Jenazah
  32.  Pemantapan Solat Ke arah Meningkatkan Integriti
  33.  Simposium Muamalah Islam dan Sahabat Daie
  34.  Sambutan Maulidur Rasul Ibu Pejabat & Wilayah
  35.  Sambutan Maal Hijrah Ibu Pejabat & Wilayah
  36.  Pertandingan Penarafan Masjid
  37.  Program Pentas Muzik Komuniti
  38.  Karnival Komuniti Seni FELDA
  39.  Klinik Komuniti
  40.  Apa Khabar Komuniti Di Hatiku
  41.  Bengkel Kepimpinan NGO
  42.  Santai Bersama NGO
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baharu telah diwujudkan pada 15 Jun 2015 selepas pemansuhannya jabatan pada 29 Febuari 2015. Kewujudan semula jabatan ini telah menggabungkan Jabatan Inovasi dan Projek Khas, Sukan dan Unit Generasi Baharu iaitu didahulunya diletakkan dibawah Jabatan Pengajian Tinggi dan Pembangunan Generasi Baharu. Terdapat lima (5) unit dalam Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baharu iaitu Unit Pentadbiran, Unit Generasi Baharu, Unit Sukan, Unit Inovasi dan Unit Akademi Bolasepak FELDA. Jabatan Inovasi Dan Pembangunan Generasi Baharu (JIPGB) ditugaskan untuk:-

   1. Melaksanakan program serta aktiviti semasa dan akan datang bagi Generasi Baharu FELDA.
   2. Mengeratkan hubungan pihak pengurusan FELDA dengan badan NGO yang diiktiraf.
   3. Mewujudkan, menguruskan dan mengelolakan aktiviti Sukan peringkat FELDA dan Wilayah secara sistematik mengikut piawaian Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK) & Persatuan Sukan Antarabangsa (PSA).
   4. Membangun mempromosikan dan mengaplikasikan inovasi sebagai usaha untuk mentranformasikan rancangan FELDA.
   5. Corak pemikiran dan tindakan yang inovasi aktif dikalangan warga FELDA samada kakitangan mahupun komuniti FELDA adalah sangat penting demi mengharungi cabaran pada masa kini dan akan datang. Oleh itu JIPGB mempunyai tugas sangat penting

  OBJEKTIF

    1. Membentuk Generasi Baharu FELDA yang bersifat Kebersamaan & Kebersatuan.
    2. Membangunkan dan memajukan potensi dan kualiti modal insan di kalangan Generasi Baharu FELDA.
    3. Membangunkan Sukan FELDA dengan melahirkan Pemain dan Pegawai dari kalangan Warga FELDA bertaraf Profesional.
    4. Membangunkan dan membudayakan inovasi dan kreativiti.
    5. Mentransformasikan FELDA menjadi Economic Powerhouse menerusi sukan dan inovasi.

  FUNGSI DAN PERANAN

  UNIT INOVASI

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1. Menyediakan dasar dan pekeliling untuk panduan pelaksanaan kepada pihak rancangan Medium penyampaian kepada pihak rancangan apabila terdapat perubahan dasar/pekeliling Pelaksana kepada semua dasar/pekeliling yang telah ditetapkan
  2. Menyemak dan meluluskan permohonan dari setiap wilayah/ rancangan  Menyemak dan membuat sokongan setiap permohonan yang diterima dari pihak rancangan Memastikan setiap borang permohonan yang dihantar adalah lengkap dan disokong di peringkat rancangan
  3. Membuat pindahan bajet ke wilayah/ rancangan Membuat pindahan bajet ke rancangan Merangka bajet untuk kegunaan setiap program
  4. Merangka program/ aktiviti untuk dilaksanakan di peringkat wilayah/rancangan Membantu mendapatkan peserta dari kumpulan sasar Melaksanakan setiap program yang dirancang
  5. Merancang Program Transformasi Generasi Baharu dan menentukan bilangan peserta dan lokasi Bekerjasama dengan ibu pejabat dalam menguruskan logistik di lokasi program dan pemberitahuan kepada pengurusan rancangan Pihak pengurusan di rancangan hendaklah memaklumkan kepada peserta yang terpilih dan perlu memastikan kehadiran peserta mengikut jumlah yang ditetapkan.
  6. Mengelolakan aktiviti di peringkat Nasional Persediaan kontijen Penyertaan
  7. Spesifikasi, infrastruktur, aspek keselamatan terkini Penyediaan tapak prasana dan baik pulih Pengguna
  8. Menjalankan pelbagai projek FELDA inovasi & transformasi Membantu menyediakan kelengkapan dan logistik program Menguruskan perolehan dan kontrak Menyampaikan maklumat yang diperlukan berkaitan program
  9 Mengadakan pemantauan dan penilaian berterusan terhadap tahap pelaksanaan projek. Mengumpulkan laporan atau maklumat diperingkat wilayah. Membuat pemantauan berterusan terhadap projek Menyediakan laporan, maklumat atau datadata yang diperlukan.

  PROGRAM UTAMA

  A. Program Transformasi

  Program ini adalah program tahunan yang dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya dalam usaha membantu generasi baharu FELDA khususnya pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian di Institut Penyedia Latihan yang bekerjasama dengan FELDA. Pihak Jabatan mengadakan program ini dengan kerjasama FELDA Security Services Sdn.Bhd. dan dijalankan kepada 11 Wilayah FELDA.

  B. Program Memperkasa Gated Community

  Program Memperkasa Ahli-Ahli Keselamatan Gated Community Rancangan. Program ini diadakan bertujuan untuk memperkasa peranan ahli–ahli keselamatan Gated Community di setiap rancangan. Tanggungjawab setiap ahli sebagai pengawal keselamatan rancangan akan diterangkan secara mendalam sepanjang dalam kursus ini. Program akan melibatkan ahli-ahli keselamatan Gated Community di setiap wilayah.

  C. Klinik Sukan FELDA

  Program Klinik Sukan FELDA diadakan untuk generasi baru FELDA berumur diantara 13-23 tahun. Program ini dijalankan di seluruh Wilayah FELDA. Klinik sukan ini akan dibahagikan kepada dua (2) sukan iaitu futsal dan bola jaring.

  D. Liga FELDA

  Pertandingan Liga FELDA ini akan disertai oleh sebelas (11) wilayah dan satu (1) jemputan dari Akademi Bolasepk FELDA . Liga FELDA akan mengelolakan pertandingan berikut :- i. Piala KOMUNITI ii. Piala Pengarah Besar FELDA iii. Piala Pengerusi FELDA

  E. Akademi Bolasepak FELDA

  Program yang melibatkan anak dan cucu peneroka menyertai Latihan Khusus Bolasepak Peringkat Awalan. Program yang ditaja penuh oleh FELDA yang menyediakan tempat tinggal, makan dan minum dan pendidikan. Sesi pembelajaran selama lima (5) tahun. Tujuan program ini bagi melahirkan dan mencungkil bakat atlet bolasepak yang berkualiti dan berdisplin bagi mewakili pasukan FELDA United.

  F. Innovation Talk

  Innovation Talk merupakan program bual bicara yang diadakan untuk tujuan perkongsian ilmu, pengetahuan dan pengalaman berkaitan inovasi & kreativiti, Sasaran peserta untuk program ini adalah daripada Warga FELDA yang terdiri daripada peneroka, penerokawati, generasi baharu serta para petugas. Program ini diadakan setiap bulan. Pengisian dan penceramah bagi setiap siri adalah berbeza kerana ia merangkumi inovasi & kreativiti yang meluas iaitu dalam pelbagai bidng dan cabang.

  H. Karnival Reka Cipta dan Inovasi FELDA (KRIF)

  Krif merupakan program pameran dan petunjukan produk dan perkhidmatan hasil daripada reka cipta dan inovatif berkaitan inovasi & kreativiti daripada seluruh FELDA dan jemputan khas kepada agensi luar. Program ini akan dilaksanakan pada bulan November dengan pelbagai aktiviti sampingan diadakan seperti anugerah inovasi, pertunjukan pentas,jualan produk, forum, lawatan dan banyak lagi.

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Pendidikan diwujudkan pada 15 Jun 2015, hasil penggabungan diantara dua jabatan iaitu Jabatan Pendidikan Menengah & Rendah dan Jabatan Pengajian Tinggi & Pembangunan Generasi Baru. Jabatan ini ditubuhkan bagi merancang dan melaksanakan program pendidikan generasi baru FELDA bermula dari peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi dalam dan luar negara. Terdapat 4 unit dalam Jabatan Pendidikan iaitu;

  1. Unit Pentadbiran
  2. Unit Pendidikan Menengah Rendah
  3. Unit Pendidikan Tinggi
  4. Unit Pinjaman Pelajaran

  OBJEKTIF

  1. Memberi sokongan pendidikan terbaik kepada generasi baru FELDA dengan meletakkan kepentingan dan keutamaan keberhasilan pendidikan sebagai salah satu aspirasi pendidikan nasional dari sekolah rendah, menengah, kemahiran dan pengajian tinggi.
  2. Menyediakan bantuan kewangan dan pinjaman kepada anak-anak warga FELDA untuk meneruskan pengajian tinggi di peringkat sijil, diploma dan ijazah.
  3. Meningkatkan modal insan generasi baru FELDA sebagai tenaga kerja yang kompetitif kepada FELDA dan negara.
  4. Memperkukuhkan rantaian dan kerjasama dengan agensi-agensi penting pendidikan. 
  5. Memperkukuhkan rantaian kerjasama sekolah dengan komuniti dan menyokong penglibatan ibubapa dan komuniti dalam menyumbang kepada kejayaan sekolah.
  6. Memastikan generasi muda FELDA mempunyai nilai sahsiah yang tinggi serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan seterusnya merealisasikan aspirasi Negara.
  7. Membangun dan memperkasakan potensi generasi baharu FELDA dengan menyediakan peluang-peluang untuk menyambung ke peringkat pengajian tinggi.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Antara fungsi dan peranan Jabatan Pendidikan ialah;

  1. Merancang program-program kecemerlangan pendidikan generasi baru FELDA.
  2. Memantau pelaksanaan dan keberkesanan program yang telah dilaksanakan.
  3. Memberi bantuan kewangan kepada pelajar FELDA lepasan SPM yang cemerlang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat A-Level.
  4. Memberi insentif kepada anak peneroka yang mendapat tempat di IPTA/IPTS.
  5. Memastikan kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran yang diberikan kepada generasi baru FELDA dilaksanakan dengan lebih efektif.

  PROGRAM UTAMA

  UNIT PENDIDIKAN MENENGAH & RENDAH

  1. Memperkasakan Pentadbiran, Pengurusan Dan Pencapaian Akademik Asrama Semai Bakti FELDA (ASBF) Kuala Lumpur, Johor Bahru Dan Kuantan
  Melonjak ke tahun 2017, FELDA melalui Jabatan Pendidikan berterusan merangka program akademik, sukan, sahsiah dan kerohanian di ASBF dalam usaha meningkatkan reputasi pencapaian pelajar-pelajar di ASBF.

  2. Maktab Rendah Sains Mara FELDA (MRSMF)
  Maktab Rendah Sains MARA FELDA (MRSMF) mula beroperasi secara rasminya pada 01 Disember 2007 di FELDAjaya Utara, Trolak, Perak. MRSMF diletakkan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Menengah & Rendah (yang kini dikenali sebagai Jabatan Pendidikan) bermula tahun 2013. MRSMF boleh menempatkan seramai 1,050 murid pada satu masa secara keseluruhan merangkumi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.

  3. Pusat Pembelajaran Sains (PPS)
  PPS diwujudkan pada tahun 2013 di 14 buah sekolah menengah harian berasrama. Pada tahun 2015, dua buah PPS telah dibuka iaitu di SMK Lepar Utara dan SMK Umas-Umas menjadikan jumlah PPS ialah 16 buah sekolah. Walaubagaimanapun, pada tahun 2016, terdapat dua buah sekolah (SMK Bandar Penawar dan SMK Muadzam Shah)yang membuat pemohonan penutupan PPS atas faktor bilangan waris FELDA di sekolah tidak memenuhi syarat kelas PPS iaitu 70:30 (waris:bukan waris) menjadikan jumlah keseluruhan PPS ialah 14 buah sekolah.

  Senarai Sekolah PPS Mengikut Wilayah

  Bil. Wilayah Bil. Nama Sekolah
  1 Kuantan 1. SMK Lepar
      2. SMK Lepar Utara
  2 Segamat 3. SMK Nitar
  3 Jengka 4. SMK Jengka 2
  4 Raja Alias 5. SMK Lui Barat
  5 Johor Bahru 6. SMK Tenggaroh 2 
  6 Gua Musang        7. SMK Kemahang
      8. SMK Chiku 2
  7 Terengganu 9. SMK Landas
      10. SMK Cheneh Baru    
      11. SMK Pelong
  8 Mempaga 12. SMK LKTP Purun
      13. SMK Kuala Repas
  9 Sahabat 14. SMK Umas-Umas

  4. Skim Kecemerlangan Pendidikan FELDA (SKPF)

  Skim Kecemerlangan Pendidikan FELDA (SKPF) ini diperkenalkan sebagai satu inovasi pendidikan dan usaha dalam meningkatkan mutu serta kualiti pendidikan di seluruh sekolah di rancangan FELDA. Pelaksanaan Skim ini salah satu inisiatif untuk menggalakkan lonjakkan kecemerlangan akademik di samping mengalakkan percambahan kreativiti dalam melaksanakan aktiviti pendidikan kepada murid-murid FELDA. Fokus dan sasaran SKPF adalah untuk melahirkan murid yang cemerlang, berkeyakinan serta berkebolehan dalam menghadapi peperiksaan awam UPSR dan SPM. Selain itu, pelaksanaan skim ini akan dapat menambahbaik prestasi akademik sekolah melalui program yang dilaksanakan oleh sekolah secara sistematik. Bersesuaian dengan dasar yang diperkenalkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2012-2025, SKPF diharapkan dapat memberi impak yang lebih signifikan untuk memastikan kemenjadian murid yang holistik. Melalui SKPF, persaingan yang sihat antara sekolah akan diwujudkan dan perancangan program strategik kecemerlangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berobjektif dan menepati keperluan.

  UNIT PENDIDIKAN TINGGI


  BANTUAN ANAK PENEROKA FELDA

  1. Skim Insentif Anak Peneroka (SIAP)
  Bantuan Pendidikan Tinggi Anak Peneroka telah diperkenalkan sejak tahun 2004. Skim Insentif Anak Peneroka (SIAP) merupakan sumbangan khas FELDA yang diberikan kepada anak-anak peneroka FELDA yang berjaya mendapat tempat di Universiti Awam (UA) / Swasta (US) yang disenaraikan FELDA. Kadar bayaran insentif yang diberikan adalah berbeza mengikut peringkat pengajian pelajar. Kadar Insentif yang diperuntukan adalah seperti berikut :

  Tahap Pengajian  Jumlah Insentif 
   Diploma  RM 500
   Ijazah  RM 1000
   Ijazah Luar Negara    RM 1500

  2. Faedah Pengurangan 30% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN-FELDA Bagi Generasi Baru FELDA
  Mekanisme pelaksanaan Faedah Pengurangan 30% Bayaran Balik Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi Anak-anak Peneroka FELDA telah diluluskan pada tarikh 1 Disember 2014. Walau bagaimanapun, setelah dua tahun mekanisme ini diperkenalkan, Jabatan telah memperluas faedah ini kepada cucu peneroka dan anak kakitangan FELDA yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan FELDA bermula April 2016. Berikut ialah bilangan pelajar yang telah memohon pada tahun 2014 hingga November 2016;

  BIL WILAYAH TAHUN KEMASUKAN
  2014 2015 2016
  IJAZAH DIPLOMA IJAZAH DIPLOMA IJAZAH DIPLOMA
  1 Johor Bahru 12 7 27 9 8 4
  2 Segamat 3 7 6 4 1 6
  3 Raja Alias 4 5 8 14 2 4
  4 Mempaga 8 3 13 10 0 3
  5 Jengka 16 8 19 5 2 7
  6 Kuantan 10 4 28 9 0 8
  7 Terengganu 1 0 9 1 3 2
  8 Gua Musang 9 9 5 2 2 0
  9 Trolak 5 3 11 6 1 0
  10 Sahabat 0 1 1 0 1 0
  11 Alor Setar 0 0 0 0 0 0
  JUMLAH 68 47 127 60 20 34

   

  UNIT HAL EHWAL PELAJAR

  1. Program Transformasi Mahasiswa Ke Luar Negara Bagi Pelajar-Pelajar Tajaan FELDA
  Program Transformasi Mahasiswa Tajaan FELDA ke luar negara ini merupakan salah satu inisiatif bagi pembentukan sahsiah mahasiswa. Terdapat beberapa fokus strategik yang telah ditetapkan oleh pihak Pengurusan FELDA. Salah satunya terdiri daripada penglibatan pelajar di dalam kursus yang dianjurkan oleh Biro Tata Negara (BTN), Jabatan Perdana Menteri. Program ini disasarkan kepada pelajar-pelajar anugerah Dana Khas Pelajar Cemerlang yang terpilih mengikuti kusus persediaan Program A-Level selama 2 tahun di Kolej Yayasan (UEM), Lembah Beringin.

  2. Program Pemantapan Kerohanian & Sahsiah Siswa (Pekasa)
  Program teambuilding siswa berbentuk aktiviti indoor dan aktiviti fizikal lasak bertujuan bagi menjalinkan semangat berpasukan dan juga mengembangkan bakat kepimpinan dalam diri siswa. Program teambuilding seperti ini disasarkan bagi meningkatkan pencapaian akademik mahupun membina tahap keyakinan pelajar dalam membentuk budaya kerja berpasukan di samping memupuk kebolehupayaan diri setanding dengan pelajar yang lain.

  3. Program Sesi Ramah Mesra Pelajar Bersama Pengurusan Tertinggi FELDA
  Program Ramah Mesra Antara Pelajar-Pelajar Bersama Pihak Pengurusan FELDA diadakan bagi mengeratkan silaturrahim antara pelajar bersama pihak Pengurusan tertinggi FELDA. Ia juga dilihat dapat memberi peluang pendedahan kepada pelajar akan keprihatinan organisasi dalam membantu meningkatkan produktiviti pelajar bagi menjulang nama FELDA agar mampu berdaya saing bersama penaja-penaja yang lain.

  UNIT PINJAMAN PELAJARAN

  Unit ini bertanggungjawab mengendalikan dan menguruskan proses bayaran balik pinjaman generasi baru FELDA yang mendapat pembiayaan pinjaman Skim Latihan Kemahiran FELDA (SLKF) dan Dana Khas Pelajar Cemerlang FELDA (DKPCF).

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Pentadbiran merupakan Jabatan yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan perolehan dan penyelenggaraan aset milik FELDA. Enam unit utama iaitu Kejuruteraan, Pertanian, Bekalan/Perkhidmatan, Urus Harta, Pentadbiran dan Pinjaman Peneroka dibentuk bagi melicinkan peranan jabatan. Meletakkan faktor ketepatan, ketelusan, kualiti dan integriti yang tinggi dalam setiap aspek dan perkara yang diuruskan.

  OBJEKTIF

  1. Perolehan dan Pentadbiran
   1. Menguruskan perihal kontrak bagi kerja kejuruteraan, pertanian, perkhidmatan dan bekalan mengikut peraturan yang ditetapkan;
   2. Memastikan perlaksanaan projek disiapkan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan; dan
   3. Mengeluarkan bayaran dalam tempoh yang dijadualkan serta mengikut syarat yang ditetapkan.
  2. Pengurusan Hartanah
   1. Mengurus dan menyelenggara bangunan/hartanah FELDA secara berjadual dan memberi pulangan yang optimum; dan
   2. Memastikan penyewa dibangunan FELDA mematuhi perjanjian penyewaan yang telah dimuktamadkan.
  3. Pengurusan Pinjaman
   1. Menguruskan hal ehwal pinjaman peneroka dengan segera dan mematuhi peraturan; dan
   2. Menyediakan pangkalan data yang mempunyai maklumat yang tepat/sahih.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1. Kejuruteraan/Pertanian/Bekalan/Urus Harta
  a Menjalankan urusan penyediaan spesifikasi kerja. Memaklumkan status permulaan kerja yang hendak dilaksanakan. Memastikan kerja-kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan.
  b Menguruskan pembukaan dan penutupan tender. Memastikan kerja-kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. Menyelia keseluruhan kerja.
  c Melaksanakan penilaian tender yang ditutup. Melaporkan status kemajuan projek setiap bulan. Membantu melaporkan status kemajuan projek setiap bulan.
  d Menyediakan surat lantikan dan dokumen perjanjian bagi kontrak yang ditawarkan. Membantu menyelesaikan permasalahan kontrak ditapak. Membantu menyelesaikan permasalahan kontrak ditapak.
  e Menguruskan pentadbiran kontrak berdasarkan kemajuan sebenar kerja-kerja yang dilaksanakan. Membantu memantau kemajuan projek di wilayah dan rancangan. Membantu memantau kemajuan projek di rancangan.
  f Melaksanakan lawatan dan pemantauan projek berdasarkan laporan kemajuan yang dikemukakan oleh Juru Perunding Projek. Membantu memantau kemajuan projek di wilayah dan rancangan. Membantu memantau kemajuan projek di rancangan.
  g Memproses tuntutan bayaran bagi setiap kontrak berdasarkan sistem yang digunakan. Membantu melaksanakan urusan bayaran. Membantu menyediakan tuntutan bayaran projek.
  h Menyediakan Kira-Kira Akhir bagi kontrak telah selesai. Mengesahkan status setiap projek yang telah siap dilaksanakan. Mengesahkan status setiap projek yang telah siap dilaksanakan.
  2. Pentadbiran
  a Menjalankan urusan tender. - Menjalankan aktiviti penjualan Borang Tender. - Menghantar permohonan ke Ibu Pejabat untuk urusan tender, 3 bulan sebelum perlaksanaan. Menghantar permohonan kerja ke wilayah untuk ditender 3 bulan sebelum perlaksanaan.
  b Menguruskan segala hal berkaitan kenderaan rasmi FELDA. Mengurus dan menyelenggara kenderaan-kenderaan rasmi FELDA di Wilayah dan rancangan. Menyediakan permohonan penghapusan dan menyelenggara kenderaan untuk kelulusan Wilayah dan Ibu Pejabat .
  c Menguruskan pembayaran bil-bil utiliti, telefon, fotostat, penerbangan, kad inden dan Touch n Go semua Jabatan. Menguruskan pembayaran bil utiliti, telefon, fotostat dan kad minyak. Merekodkan pergerakan/perjalanan/penggunaan kenderaan.
  d Menyediakan laporan-laporan rasmi Jabatan. Menyediakan laporan untuk dimajukan kepada Ibu Pejabat. Menyediakan maklumat kepada wilayah dan Ibu Pejabat.
  e Mengurus aktiviti bayaran dan pelepasan Deposit Jaminan kontrak. Mengurus aktiviti bayaran dan pelepasan Deposit Jaminan kontrak.  
  f Menyediakan maklumat dan menguruskan permohonan penghapusan aset.

  - Memajukan permohonan penghapusan aset ke Ibu Pejabat.

  - Menguruskan penghapusan aset di peringkat wilayah.

  Menyediakan permohonan penghapusan aset rancangan ke wilayah.
  3. Pinjaman Peneroka
  a Menguruskan kelulusan permohonan pinjaman baru bagi pinjaman pembesaran rumah peneroka. Menyemak dan memajukan permohonan pinjaman baharu ke Ibu Pejabat. Membuat semakan bagi permohonan pinjaman baru yang diterima.
  b Mengemaskini maklumat pinjaman yang telah diluluskan. Menyimpan rekod permohonan mengikut rancangan. Menyalurkan maklumat permohonan kepada Ibu Pejabat dan wilayah.
  c Menyediakan dokumen perjanjian pinjaman. Menguruskan pelaksanaan kerja mengikut kelulusan yang dikeluarkan. Membantu Ibu Pejabat dan Wilayah dalam mengemaskini maklumat pinjaman.
  d Memaklumkan status permohonan kepada pemohon. Melaporkan kepada Ibu Pejabat bagi kerja-kerja yang telah selesai dilaksanakan. Melaporkan status pelaksanaan kerja yang telah selesai untuk bayaran balik pinjaman.
  e Membantu menyelesaikan isu-isu berhubung pinjaman di rancangan. Memantau kemajuan kerja bagi pinjaman yang diluluskan.  
  f Memelihara dokumen perjanjian sehingga selesai pembayaran balik pinjaman. Menyampaikan dari masa ke semasa maklumat terkini berhubung pinjaman yang ditawarkan. Menyimpan dokumen berkaitan peminjam.
  4. Teknologi Maklumat
   

  i. Mengoptimumkan penggunaan portal FELDA secara sistematik mengikut fasa, termasuk pendaftaran dalam talian bagi semua jabatan untuk kemudahan kakitangan, pelanggan dan orang awam.

  ii. Mengurus dan memantau penggunaan perkakasan dan perisian ICT FELDA secara efisien dan efektif.

  iii. Memastikan operasi yang melibatkan ICT FELDA berjalan dengan lancar.

  iv. Sentiasa mengemas kini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat

  v. Menyelaraskan maklumat yang akan dikemas kini dalam laman web, sama ada berdasarkan pemantauan, permohonan atau arahan.

  vi. Mengkaji, merancang dan melaksanakan dasar ICT serta projek pembangunan ICT FELDA. vii. Meningkatkan penggunaan media baharu dalam urusan pengurusan dan komunikasi.

  i. Mengemas kini pangkalan data dengan maklumat yang tepat dan terkini.

  ii. Menyalurkan maklumat apabila diperlukan.

  iii. Menyalurkan kembali maklumat di peringkat wilayah dan rancangan yang sesuai untuk dimasukkan ke portal dan laman web FELDA.
  Sentiasa mengemas kini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat

  PROGRAM UTAMA

  1. Melaksanakan Urusan Perolehan FELDA berdasarkan Manual Perolehan FELDA (MPF).
   • Menyediakan kertas syor Jawatankuasa Perolehan mengikut jadual yang ditetapkan.
   • Menguruskan perlaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan FELDA mengikut bilangan yang telah ditetapkan.
   • Penyediaan PO/SPK/Kontrak disediakan dalam tempoh 14 hari selepas kelulusan Jawatankuasa Perolehan.
   • Meningkatkan kefahaman petugas berkaitan proses perolehan melalui bengkel yang bakal dijalankan.
  2. Menguruskan Projek Dana Kerajaan di bawah Peruntukan RMK Ke-11
   FELDA yang merupakan sebuah agensi Badan Berkanun di bawah Jabatan Perdana Menteri telah dilantik sebagai Agensi Pelaksana untuk menguruskan peruntukan yang diterima bagi Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang bermula pada tahun 2016 sehingga 2020. FELDA bertanggungjawab untuk membuat perancangan projek, menguruskan tender, melantik kontraktor, menyediakan dokumen perjanjian dan memantau pelaksanaan projek daripada awal sehingga selesai. FELDA telah menerima kelulusan peruntukan bagi melaksanakan Projek Menaik Taraf Sistem Bekalan Air Di Rancangan FELDA Seluruh Negara dan Projek Menaik Taraf Jalan Kampung Di Petempatan FELDA Seluruh Malaysia dengan siling peruntukan masing-masing berjumlah RM500 juta dan RM1 bilion. Bagi tahun 2017 atau Rolling Plan Kedua (RP2), sebanyak RM100 juta diperuntukan untuk Projek Menaik Taraf Sistem Bekalan Air Di Rancangan FELDA Seluruh Negara manakala sebanyak RM60 juta lagi diperuntukan untuk Projek Menaik Taraf Jalan Kampung Di Petempatan FELDA Seluruh Malaysia. Projek yang dilaksanakan ini akan memberi kesan jangka panjang kepada warga FELDA dalam meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup untuk mereka yang tinggal di rancangan melalui penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas yang baik dan berkesan.
  3. Menguruskan Pinjaman Peneroka.
   Sebanyak RM10 Juta diperuntukkan pada tahun 2017 bagi menguruskan permohonan pinjaman pembesaran rumah peneroka. Jabatan mensasarkan sebanyak 600 permohonan baru untuk diproses pada tahun 2017. Walaubagaimanapun, keutamaan akan diberikan berdasarkan kategori rumah yang telah ditetapkan oleh pihak FELDA. Untuk merealisasikan sasaran ini, sebanyak 12 Mesyuarat Pinjaman Pembesaran Rumah Peneroka akan dilaksanakan. Peruntukan ini juga meliputi permohonan pinjaman bagi kes kebakaran dan bencana alam.
  4. Membaik Pulih Kerosakan Kenderaan Rasmi FELDA.
   Kerja baik pulih akan dilakukan kepada kenderaan yang prestasinya tidak memuaskan dengan tempoh sasaran tidak lebih daripada 21 hari bekerja dari tarikh laporan diterima. Kerja-kerja baik pulih meliputi minor and major engine overhaul, transmission overhaul, suspension system overhaul, braking system overhaul dan seumpamanya.
  5. Mewujudkan Akaun Pukal Bagi Pembayaran Utiliti (Elektrik & Air)
   Sebanyak 156 bil SYABAS dan bil TNB telah dikenalpasti dan diuruskan di peringkat Ibu Pejabat pada setiap bulan. Perbincangan lanjut akan dibuat secara berterusan dengan pihak SYABAS dan TNB pada tahun 2017 bagi mengenalpasti akaun-akaun yang sesuai untuk diwujudkan sebagai akaun pukal. Antara kelebihan sistem pembayaran pukal adalah seperti berikut:
   1. Menjimatkan masa, tenaga, kos dan mengurangkan penggunaan Baucar bayaran;
   2. Pemantauan penggunaan utiliti yang lebih berkesan melalui portal online;
   3. Dapat mengelakkan surcaj bayaran lewat kerana bil diterima awal secara online; dan
   4. Bil utiliti boleh dibayar secara Electronic Fund Transfer.
  6. Unlock Nilai Tanah Dan Nilai Aset Sedia Ada Milikan FELDA
   Kedudukan kewangan FELDA diunjurkan terus positif menerusi kutipan sewaan bangunan FELDA yang terletak di seluruh Malaysia. Ruang pejabat atau komersial yang tersedia akan disewakan secara optimum dengan menawarkan kepada pasaran umum bagi memastikan bangunan digunakan secara ekonomi, efektif dan efisien. Selain itu, kajian terhadap kadar sewaan semasa akan dilaksanakan supaya bersesuaian dengan kadar pasaran seterusnya memastikan pulangan kepada FELDA ke atas pelaburan pembinaan bangunan yang dibuat. Jumlah anggaran pendapatan yang disasarkan menerusi sewaan ialah sebanyak RM37.04 Juta.
  7. Pengurusan Bangunan Secara Sistematik Dan Efisien
   Secara dasarnya, terdapat 16 bangunan di bawah seliaan Jabatan yang perlu disenggara dengan sistematik dan profesional bagi memperoleh “best value for money”. Oleh yang demikian, senggaraan yang berkesan memerlukan pendekatan yang strategik dan komprehensif seperti senggaraan terancang dengan menganalisa rekod senggaraan terdahulu dan membuat ramalan kerosakan yang bakal berlaku disebabkan oleh ‘wear and tear’. Penilaian objektif terhadap kontraktor atau agen pengurusan yang dilantik juga akan dibuat untuk memastikan kualiti kerja dan meningkatkan jangka hayat bangunan seterusnya memastikan sifar aduan daripada pengguna. Sebarang aduan kerosakan yang diterima akan diselesaikan secara efektif dan mengikut tempoh yang ditetapkan.
  8. Penjimatan Penggunaan Tenaga Elektrik
   Bagi mencapai hasrat perbelanjaan secara terkawal dan berhemah, Jabatan merancang untuk mengadakan kempen penjimatan penggunaan tenaga sebanyak tiga (3) kali pada tahun 2017. Di samping itu, penyelarasan semula jadual operasi sistem pendingin hawa di bangunan-bangunan FELDA berupaya mengurangkan penggunaan elektrik sebanyak 10%.
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Kewangan berperanan memantapkan dan mengukuhkan kedudukan FELDA khususnya terhadap pentadbiran dan pengurusan kewangan. Jabatan Kewangan memberikan perkhidmatan kewangan (system delivery) kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) di Ibu Pejabat, Wilayah, Rancangan dan juga kepada warga peneroka. Kami di Jabatan Kewangan berusaha untuk memastikan pengurusan kewangan FELDA dilaksanakan dengan cekap dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan (legality) dan bertanggungjawab ke atas semua rekod dan laporan kewangan yang disediakan (accountability). Dalam memastikan pengurusan yang efektif dan mapan, Jabatan Kewangan FELDA dibahagikan kepada lapan (8) bahagian utama iaitu:

  1. Bahagian Perbendaharaan
  2. Bahagian Belanjawan, Sistem dan Pelaporan
  3. Bahagian Kawalan Kredit
  4. Bahagian Akaun dan Analisa
  5. Bahagian Paysheet Peneroka
  6. Bahagian Akaun Pembangunan Rancangan
  7. Bahagian Pelaburan

  OBJEKTIF

  1. Memastikan pengurusan kewangan dan aset dilaksanakan dengan cekap, telus dan berkesan selaras dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan melalui penguatkuasaan, kawalan, siasatan dan pemantauan di peringkat Jabatan, Wilayah dan Rancangan.
  2. Merancang, mengurus serta mengawal perbelanjaan tahunan berdasarkan kemampuan serta agihan yang telah diluluskan oleh organisasi.
  3. Memastikan kawalan dan pengurusan risiko yang berkesan.
  4. Memastikan organisasi mempunyai kedudukan tunai yang stabil dan mantap melalui pelaksanaan perancangan dan pengurusan wang yang cekap dan berhemah.
  5. Meningkatkan kualiti perkhidmatan serta kompetensi petugas agar sistem penyampaian maklumat kepada pihak ketiga menjadi lebih mantap.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1 Bahagian Perbendaharaan
    a) Hantaran Wang Projek
   
  1. Menerima permohonan wang.
  2. Semak dan kelulusan hantaran wang.
  3. Kelulusan penggunaan wang harian.
  4. Posting dan hantaran TT ke bank mengikut kelulusan
  1. Permohonan wang ke ibu pejabat.
  2. Penerimaan wang dari ibu pejabat.
  3. Posting dan Bayaran.
  4. Rakam transaksi dalam KAW.
  5. Pantau permohonan dari projek Rancangan.
  1. Semakan hasil sebenar PH.
  2. Permohonan wang ke ibu pejabat.
  3. Rakam transaksi dalam KAW.
  4. Posting dan bayaran.
    b) Pengurusan Akaun Projek
   
  1. Pemantauan pelarasan akaun projek.
  2. Batal dokumen dan cek.
  3. Posting wang tidak dituntut.
  4. Jana buku cek baru projek.
  5. Urusan audit.
  1. Rakam KAW, K1008 dan K1008A.
  2. Penyelarasan dan posting GL bank dan tunai Wilayah dan projek.
  3. Permohonan cek batal tempoh projek ke ibu pejabat.
  1. Rakam KAW, K1008 dan K1008A.
  2. Penyelarasan akaun bank dan tunai rancangan.
    c) Insurans Aset
   
  1. Menguruskan pembaharuan insurans aset FELDA.
  2. Mengisi borang tuntutan insurans aset.
  3. Menguruskan urusan tuntutan insurans aset.
  1. Melaporkan bencana atau kerosakan aset FELDA ke ibu pejabat.
  2. Menyediakan dokumen dan maklumat yang dikehendaki oleh ibu pejabat berkaitan tuntutan insurans.
  1. Melaporkan bencana atau kerosakan aset FELDA ke Wilayah.
  2. Menyediakan dokumen berkaitan tuntutan insurans.
  2 Bahagian Belanjawan & Pelaporan
   
  1. Menguruskan urusan berkaitan bajet FELDA.
  2. Mengemas kini maklumat SKB berkaitan Jabatan Kewangan, mengatur dan mengendalikan kursus berkaitan kewangan.
  1. Memastikan bajet mencukupi untuk digunakan di peringkat Wilayah dan Rancangan.
  2. Mengenal pasti dan menyediakan latihan bagi petugas berkaitan kewangan.
  1. Memastikan bajet mencukupi untuk digunakan di pejabat Rancangan.
  3 Bahagian Kawalan Kredit
   
  1. Menguruskan pinjaman peneroka, pinjaman kakitangan dan urusan bayaran balik pinjaman.
  1. Sokongan permohonan pinjaman daripada Pengurus Rancangan oleh RGM.
  2. Menguruskan kontrak untuk Pinjaman Pembesaran Rumah Dan SIUF.
  3. Memantau kutipan bayaran balik semua pinjaman.
  1. Menerima permohonan pinjaman daripada peneroka dan tanggungan, serta petugas.
  2. Buat semakan seperti kelayakan, patuhi syarat yang ditetapkan, projek usahawan yang berdaya maju serta status peneroka bersama/tidak bersama FELDA dan Pengurus rancangan menyokong permohonan pinjaman.
  3. Pengurus juga bertanggungjawab memastikan kutipan bayaran balik pinjaman dibuat.
  4. Memantau kemajuan bayaran dan sedia laporan setiap bulan.
  4 Bahagian Penerimaan dan Hasil
   
  1. Memantau dan menyelaraskan semua duit masuk yang dikreditkan ke akaun FELDA sama ada yang berbentuk hasil atau bukan hasil.
  2. Membuat posting urus niaga sebenar penerimaan seperti sewaan, bayaran pampasan, bayaran semula pinjaman FELDA, insurans, SAWARI dan sebagainya
  3. Menyediakan invois atau nota debit sebelum 5hb setiap bulan bagi semua kutipan hasil FELDA seperti hasil ladang dan sewaan harta benda/aset FELDA.
  4. Membuat susulan dari semasa ke semasa bagi kutipan sewa yang tidak dibayar termasuk tunggakan bayaran.
  5. Memantau perbelanjaan supaya perbelanjaan terkawal dan hasil dapat ditingkatkan.
  1. Membekalkan maklumat penerimaan wang ke Ibu Pejabat.
  2. Posting urus niaga tertentu dan semakan penerimaan wang daripada Rancangan dan Wilayah
  3. Membuat susulan kutipan sewa di peringkat Wilayah.
  1. Membekalkan maklumat penerimaan wang kepada Wilayah/Ibu Pejabat.
  2. Posting urus niaga tertentu dan semakan penerimaan wang daripada Rancangan.
  3. Membuat susulan kutipan sewa di peringkat Rancangan.
  5 Bahagian Akaun dan Analisa
   
  1. Memastikan pelaksanaan sistem kewangan organisasi mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) bagi tujuan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan FELDA.
  2. Mengemaskini rekod aset FELDA bagi semua penghapusan dan pindahan.
  3. Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. Semakan dan pelarasan Rekod Stok. Melakukan posting pindahan stok antara projek dan FELDA Technoplant Sdn Bhd.
  4. Semakan dan pelarasan Kutipan Baja.
  5. Memastikan FELDA membuat pemfailan GST bulanan ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dan ansuran cukai bulanan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri.
  1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan kewangan dengan merekodkan transaksi dengan tepat.
  2. Mengawal perolehan dan penghapusan aset bagi rancangan dan Wilayah.
  3. Memantau pergerakan stok dan membantu dalam menyelesaikan masalah posting berkaitan stok.
  4. Memantau kutipan hutang semasa dan tunggakan baja.
  5. Memantau posting GST yang dibuat oleh pihak rancangan dan memastikan setiap posting yang dibuat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh JKDM.
  1. Melaksanakan operasi berdasarkan peraturan kewangan dengan merekodkan transaksi dengan tepat.
  2. Memastikan rekod aset dan fizikal sama.
  3. Melakukan posting penerimaan dan pengeluaran baja kepada peneroka.
  4. Melakukan kutipan dan posting ke atas pengeluaran baja yang telah diambil oleh peneroka.
  5. Memastikan semua posting GST yang dibuat mengikut kategori Tax Code yang betul.
  6 Bahagian Paysheet Peneroka
   
  1. Menyediakan penyata pendapatan peneroka.
  1. Memastikan Jabatan Hal Ehwal Tanam Semula memberi maklum balas berkaitan permohonan pertukaran status paysheet peneroka.
  2. Memantau rekod pengesahan hasil yang dihantar ke ibu pejabat.
  3. Memastikan setiap rancangan mengguna pakai sistem H2H dengan menyediakan kemudahan yang diperlukan.
  1. Permohonan pertukaran status paysheet peneroka perlu dikemukakan ke Jabatan Hal Ehwal Tanam semula selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh sebenar.
  2. Maklumat induk peneroka perlu dipastikan betul dan tepat untuk mengelakkan sebarang kecelaruan pada sistem.
  3. Memastikan semakan hasil, pendahuluan tunai, potongan dibuat sebelum 3hb setiap bulan.
  4. Mengemas kini no akaun bank persendirian setiap peneroka untuk melancarkan proses perlaksanaan sistem H2H.
  7 Bahagian Akaun Pembangunan Rancangan.
   
  1. Menguruskan kunci kira-kira hutang tanam semula peneroka.
  1. Membantu rancangan dalam penyediaan kursus / latihan dan servisteknikal yang mencukupi bagi pelaksanaan FLRS di rancangan.
  2. Memantau secara dekat semua rancangan tanam semula diurus FELDA supaya melaksanakan FLRS pada setiap bulan.
  3. Membantu rancangan mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang isu dalam pelaksanaan FLRS.
  4. Memantau pengedaran penyata interim pada setiap suku tahunan kepada semua peneroka terlibat (Peneroka tanam semula diurus FELDA dan projek serah daripada FTPSB).
  5. Memantau pengedaran penyata interim oleh FTPSB pada setiap suku tahunan kepada semua peneroka terlibat (Peneroka tanam semula diurus FTPSB).
  6. Menyediakan laporan lengkap status pengedaran penyata interim dan dihantar ke Jabatan Kewangan Ibu Pejabat FELDA.
  7. Melibatkan diri dalam semua pembentangan akaun oleh FTPSB (Sekiranya perlu).
  8. Membantu rancangan dalam pembentangan akaun atau sebarang pertanyaan daripada rancangan berkaitan penyata.
  9. Memantau rekod – rekod dan dokumen kewangan di rancangan supaya diselenggara dan disimpan dengan baik dan teratur.
  1. Menyediakan dan memfail dengan teratur rekod dan dokumen kewangan berkaitan semua kos tanam semula peneroka seperti dokumen SPK dan rekod hasil yang mengandungi pecahan mengikut peringkat dan blok.
  2. Membuat larian (Run) FLRS setiap bulan dan pastikan semua perbelanjaan bulan tersebut tepat dan betul.
  3. Membuat edaran penyata interim kepada semua peneroka terlibat secara suku tahunan. laporan rumusan edaran penyata tersebut hendaklah disediakan dan dihantar kepada Akauntan Wilayah dengan menggunakan format yang telah diberi.
  4. Isu – isu yang timbul semasa membuat larian FLRS hendaklah di bincangkan dengan Akauntan Wilayah untuk proses penyelesaian.
  5. Memantau isu – isu yang timbul apabila penyata interim diedarkan kepada peneroka dan memaklumkan ke pengetahuan Akauntan Wilayah untuk laporan tindakan.
  6. Memastikan semua charging / posting kos ke akaun terlibat adalah betul dan tepat.
  8 Bahagian Pelaburan
   
  1. Menguruskan portfolio pelaburan FELDA ( Saham Siarharga dan Saham Tidak Siarharga).
  2. Mengenalpasti peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai instrumen kewangan seperti saham amanah, bon, produk berstruktur dan mana-mana projek baru yang memberi keuntungan yang munasabah kepada FELDA.
  3. Menjana pendapatan melalui pelaburan di pasaran wang.
  4. Menjana pendapatan melalui pelaburan di pasaran wang.
     
 • LATAR BELAKANG

  1. Menguruskan hal-hal yang merangkumi hal yang berkaitan dengan pengambilan, kebajikan, latihan dan persaraan petugas FELDA.
  2. Satu kumpulan individu yang bertindak secara berkesan mengikut lingkungan kepakaran masing-masing dan bertindak balas secara fleksibel terhadap perubahan seterusnya bergerak sebagai satu pasukan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik selari dengan pelan transformasi yang dilaksanakan.
  3. Latihan yang dirancang, jabatan ini mengunjurkan kualiti petugas yang bakal dilahirkan adalah petugas yang berkompetensi yang lengkap dari sudut pengetahuan, kemahiran dan sikap positif.
  4. Penerapan budaya FELDA dalam kalangan petugas terutamanya pelapis baharu.

  OBJEKTIF

  1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompeten petugas.
  2. Menyediakan petugas yang mencukupi.
  3. Menjaga Kebajikan petugas.
  4. Menyediakan ganjaran yang setimpal.
  5. Melahirkan petugas yang berintegriti
  6. Menerap budaya kerja Berpotensi Tinggi.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Penambahbaikan Kursus & Latihan
  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1 Pengambilan dan Penempatan Petugas
   
  • Menyelaras penempatan petugas mengikut norma penempatan yang ditetapkan bagi memastikan aktiviti dan fungsi jabatan/wilayah/tanah rancangan dapat diuruskan dengan baik.
  • Menguruskan pertukaran petugas, khusus bagi petugas yang telah lama berkhidmat di satu-satu tempat ke tempat yang baharu dan melaksanakan tugas yang baharu (Pusingan Kerja) selaras dengan tujuan meningkatkan kemahiran dan pembangunan kerjaya petugas.
  • Mengkaji keperluan struktur dan jawatan baru selaras dengan keperluan dan perkembangan fungsi semasa bagi kemajuan kerjaya petugas.
  • Melaporkan status penempatan petugas di wilayah ke Ibu Pejabat.
  • Memaklumkan ke Ibu Pejabat petugas yang layak untuk ditukarkan ke tempat kerja baru selaras dengan kaedah pusingan kerja.
  • Memaklumkan ke Ibu Pejabat keperluan petugas di peringkat wilayah.
  • Melaporkan status penempatan petugas di tanah rancangan kepada wilayah.
  • Memaklumkan kepada wilayah petugas yang layak untuk ditukarkan ke tempat kerja baru untuk proses pusingan kerja.
  • Memaklumkan ke peringkat wilayah keperluan petugas di peringkat tanah rancangan.
  2 Pengesahan Jawatan dan Kenaikan pangkat
   
  • Menguruskan kenaikan pangkat petugas dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap keupayaan seseorang petugas, prestasi, penilaian khas, kekosongan jawatan serta kekananan dalam perkhidmatan.
  • Menghantar laporan prestasi tahunan petugas wilayah kepada ibu pejabat.
  • Memberi cadangan nama petugas yang layak untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat.
  • Menghantar maklumat prestasi & penilaian petugas ke wilayah.
  3 Sistem Penyampaian
   
  • Menambah baik sistem penyampaian dengan cara meningkatkan mutu perkhidmatan dan layanan kepada pelanggan, serta bertindak secara efisien.
  • Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat wilayah.
  • Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat tanah rancangan.
  4 Pengurusan Prestasi
   
  • Melaksanakan Pementoran & Bimbingan (Mentoring & Coaching)
  • Menguruskan ganjaran kepada petugas
  • Mengendalikan pengurusan petugas berprestasi rendah.
  • Memastikan RGM mengambil peranan sebagai mentor
  • Memberikan cadangan nama petugas yang layak di peringkat wilayah kepada Ibu Pejabat untuk diberikan ganjaran.
  Contoh:
  • Anugerah Petugas Terbaik
  • Anugerah Semai Bakti.
  • Memantau petugas yang berprestasi rendah di peringkat wilayah.
  • Memastikan pengurus mengambil peranan sebagai mentor.
  • Memberi cadangan nama petugas yang layak bagi berpeluang menerima ganjaran.
  • Memastikan KPI tanah rancangan sentiasa dicapai.
  • Memantau prestasi petugas yang berprestasi rendah di tanah rancangan.
  5 Analisa Keperluan Kursus & Latihan
   
  • Mengenal pasti kursus yang sesuai dengan skop kerja jabatan dan kakitangan.
  • Memberitahu kehendak Wilayah untuk keperluan latihan kakitangan.
  • Memaklumkan kepada peserta mengenai kursus yang akan berlangsung.
  6 Penganjuran Kursus & Latihan
   
  • Menganjurkan kursus yang sesuai dengan keperluan petugas.
  • Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan.
  • Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan.
  7 Penambahbaikan Kursus & Latihan
   
  • Menganjurkan kursus untuk penambahbaikan pengetahuan dan kemahiran petugas.
  • Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan
  • Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan

  PROGRAM UTAMA

  BIL UNIT SKOP TUGAS
  1 Perjawatan
  1. Waran Perjawatan
  2. Perancangan Tenaga Manusia
  3. Penggubalan Dasar & Pekeliling
  4. Sistem Kerja
  5. Dokumen Rahsia Rasmi
  6. Kertas Cadangan Lembaga
  7. Pengambilan Petugas Baru
  8. Pengesahan & Perletakan Jawatan
  9. Pelantikan Pinjaman & Kontrak
  10. Penempatan Petugas Baru
  11. Pertukaran Petugas
  12. Kenaikan Pangkat
  13. Penilaian Prestasi
  2 Perkhidmatan
  1. Rekod Perkhidmatan
  2. Pra Persaraan
  3. Majlis Persaraan
  4. Pencalonan Pingat Negeri dan Pesekutuan
  5. Anugerah Petugas Bulanan/Tahunan
  6. Anugerah Semai Bakti
  7. Pinjaman Perumahan
  3 Kebajikan & Pemodenan
  1. Kemudahan Perubatan dan Bayaran Rawatan
  2. Badan Kebajikan 
  3. Tabung Kebajikan
  4. Bantuan Pelajaran Tinggi
  5. Tuntutan Insuran
  6. Bantuan Bencana Alam
  7. Urusan Pembinaan Rumah Petugas
  8. NGO / MBJF
  4 Etika Kerja, HRMIS & Pelaporan
  1. Tatatertib & Disiplin
  2. Kes Perundangan
  3. HRMIS
  4. Laporan Bulanan
  5. Laporan Tahunan
  6. Inovasi
  5 Pentadbiran & Emolumen
  1. Bayaran Emolumen & Pergerakan Gaji
  2. Cukai Pendapatan / KWSP / SOCSO
  3. Pinjaman Saham FGV Petugas
  4. Pengurusan Aset dan Kenderaan
  5. Tuntutan Perjalanan / GST
  6. Lembaga Kompetensi dan Peperiksaan
  7. KPI Dan KRA
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Tanah FELDA telah ditukar nama kepada Jabatan Pengurusan Tanah bermula pada tahun 2015, walau bagaimanapun fungsi dan tugas jabatan ini masih lagi dikekalkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bermula pada tahun 2014, Jabatan Pengurusan Tanah FELDA telah merangka strategi dengan merangka rancangan 5 tahun jabatan supaya setiap pegawai dan kakitangan sokongan mempunyai fokus dan hala tuju yang jelas berlandaskan kepada visi dan misi FELDA. Bermula dengan penstrukturan Bahagian/ Unit di Jabatan Pengurusan Tanah, beberapa siri perbincangan semua Pegawai bersama Kakitangan Sokongan telah diadakan bagi memastikan Bahagian/ Unit yang ada mampu berkerjasama, sebagai satu pasukan serta mampu melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan sempurna.

  OBJEKTIF

  1. Menguruskan sumber berkaitan tanah bagi menjana pendapatan maksimum kepada FELDA.
  2. Mempunyai pangkalan data maklumat tanah FELDA dan peneroka yang tepat.
  3. Menguruskan segala urusan pemberi milikan tanah kepada peneroka dan FELDA oleh Pihak Berkuasa Negeri (PNB).
  4. Memastikan pemilikan tanah peneroka dan FELDA dapat dikekalkan.
  5. Memastikan projek pembangunan hartanah secara bersepadu.

  FUNGSI DAN PERANAN

  1. Bahagian Ukur & Pemetaan Udara

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Mengenalpasti isu-isu utama bagi data-data tanah.
  • Mengeluarkan arahan ukur kepada perunding pengurusan tanah atau Jurukur Berlesen.
  • Memantau perlaksanaan kerja-kerja ukurMenjadi koordinator untuk bengkel penggunaan dan aplikasi LiDAR serta bengkel asas ukur.
  • Melengkapkan data asas bagi keseluruhan keluasan rancangan FELDA.
  • Menyusul permohonan pewartaan di setiap Pejabat Tanah Dan Daerah yang masih belum diwartakan.
  • Membuat permohonan pembatalan warta bagi projek-projek pembangunan di dalam FELDA bersama kerja-kerja ukur yang terlibat.
  • Maklumbalas ke Unit Kawal Selia bagi pembatalan GSA untuk kawasan FELDA.
  • Memantau pelaksanaan kerja.
  • Mengemukakan permohonan ukur ke Ibu Pejabat pada kawasan-kawasan yang masih belum diukur.
  • Mengenalpasti lot-lot kosong di rancangan dan mengemukakan permohonan ukur.
  • Mesyuarat bersama Pegawai Tanah Wilayah dengan Jabatan Pengurusan Tanah bagi semua urusan ukur.
  • Membantu kerja-kerja lapangan di rancangan.
  • Mengenalpasti lot-lot kosong di rancangan.
  • Memaklumkan kepada pihak Wilayah mengenai kawasan-kawasan yang belum lagi diukur.
  • Membantu dan mengesahkan kawasan yang diukur oleh Jurukur yang dilantik.
  • Menghantar wakil-wakil bagi bengkel-bengkel yang terlibat.

  2.   Unit Hak Milik Dan Pewartaan

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Melaksanakan susulan secara berkala dengan pihak Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Negeri
  • Menyemak dan mengemukakan permohonan hak milik untuk tanah-tanah perneroka FELDA, ladang FELDA, tapak-tapak kegunaan FELDA dan lot-lot kosong di dalam rancangan FELDA ke Pejabat Tanah Daerah (PTD)
  • Susulan ke atas kemajuan kerja bagi setiap permohonan hak milik yang telah dibuat ke PTD
  • Mengaturkan perbincangan bersama PTG Negeri, PTD dan menyusul permohonan
  • Penyediaan Laporan Bayaran CAC kepada PTD
  • Membantu urusan pendaftaran di PTD
  • Memantau urusan pelaksanaan kerja.
  • Menyusul semula permohonan ke PTD
  • Menyelaraskan bantuan petugas ke PTD
  • Melaporkan status permohonan ke Ibu Pejabat
  • Menyediakan dokumen permohonan yang lengkap
  • Menghubungi dan menyusul permohonan ke PTD
  • Menyediakan petugas dalam urusan pendaftaran ke PTD

   

  3.   Bahagian Pembangunan Hartanah Unit Projek Baru

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Potensi pembangunan PGBF dan lot-lot Komersial
  • Mengenal pasti kawasan yang sesuai
  • Membentangkan cadangan kepada pengurusan
  • Menyediakan pelan susun atur dan pelan Pra Hitungan
  • Membuat permohonan hak milik dan pembatalan sebahagian warta kawasan
  • Membuat Susulan ke PTD
  • Membantu mengenal pasti tapak yang sesuai
  • Membantu mengenal pasti tapak yang sesuai
  • Membantu kerja-kerja bangian keperluan PGBF Lot-lot Komersial
  • Menunjukkan kerja-kerja yang perlu diukur kepada jurukur

   

  4.   Unit Pengurusan Aset & Kutipan Hasil

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Menyimpan dan merekod semua dokumen berkaitan aset FELDA
  • Mengenalpasti semjua kegunaan asset FELDA
  • Menjelaskan semua bayaran cukai kepada Pemungut Hasil Tanah
  • Melaksanakan kutipan kepada semua aset yang dipajak atau disewa
  • Mengemaskini rekod bayaran dan hasil aset yang diterima setiap bulan
  • Memantau pengunaan aset FELDA di rancangan selian Wilayah
  • Mengenalpasti dan memantau aset FELDA di rancagan
  • Merekod kesemua aset di rancangan

   

  5.   Bahagian Isu & Pewarisan Unit Isu & Pewarisan

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Mengaturkan program latihan untuk pegawai, Pengurus dan petugas FELDA
  • Menyediakan tenaga penceramah pewarisan kepada peneroka
  • Mengambil tindakan isu yang dibangkitkan oleh peneroka atau Agensi Luar berkaitan dengan tanah peneroka dan FELDA
  • Mengaturkan persiapan program
  • Melaporkan status pewarisan ke Ibu Pejabat
  • Menempatkan keperluan ceramah di rancangan dan Wilayah
  • Membuat rumusan dari rancangan berkaitan isu dan hantar ke Ibu Pejabat
  • Memberi penerangan kepada waris
  • Membantu waris dalam urusan pewarisan
  • Menjadi saksi dalam bicara kuasa di Ibu Pejabat Unit Pesaka Kecil (jika perlu)
  • Membantu waris menguruskan permohonan bicara kuasa di Pejabat Tanah
  • Menguruskan permohonann melalui eTaPP modul JKPTG-
   Dalam Talian)

   

  6.   Unit Tadbiran & Pelaporan

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  • Menyediakan maklumat bagi setiap unit mengikut laporan yang diperlukan
  • Mengemaskini maklumat setiap bulan - Memantau segala urusan perbelanjaan Jabatan
  • Menyusul dan mengumpul maklumat dari rancangan yang dikehendaki oleh Ibu Pejabat
  • Memberi maklumat yang diperlukan Jabatan

   

  PROGRAM UTAMA

  1.   Bahagian Ukur & Pendaftaran

  Bil Program Strategi
  a. Unit Ukur & Pemetaan Udara
   
  • Melengkapkan pengkalan data tanah
  • Penggunaan teknologi bagi penyediaan pengkalan data tanah
  • Menjana pendapatan melalui teknologi LiDAR
  • Melaksanakan bengkel asas ukur melibatkan di peringkat Wilayah dan rancangan
  • Mendapatkan kelulusan pewartaan bagi rancangan yang belum diluluskan melibatkan Seksyen 4, 5 & 6 serta dibuat ukur sempadan
  • Mengenal pasti kawasan-kawasan yang masih belum diukur sama ada kawasan peneroka dan FELDA
  • Merancang dan menguruskan kerja-kerja ukur
  • Menggunakan teknologi LiDAR
  • Menyediakan ‘Business Plan” bagi penjualan data yang diperoleh daripada LiDAR
  • Bekerjasama dengan pihak Unit Latihan, Unit Pengurusan Risiko/Integriti, Jabatan hal Ehwal Tanam Semula dan FTPSB bagi menjayakan bengkel penggunaan dan aplikasi LiDAR
  • Bekerjasama dengan beberapa IPTA & IPTS bagi menjayakan bengkel asas ukur
  • Melibatkan 10 rancangan
  b. Unit Hak Milik
   
  • Menguruskan permohonan hak milik tanah peneroka dan FELDA
  • Meningkatkan jumlah aset FELDA melalui pemilikan tanah atau kawasan-kawasan baru
  • Mengekalkan pemilikan tanah-tanah peneroka yang telah mendapat hak milik
  • Seramai 2,657 orang peneroka yang telah selesai Bayaran Kembali (BK) diproses permohonan hak milik oleh Pengurusan Rancangan
  • Merancangan awal bagi kerja-kerja pengukuran lot peneroka agar ia dapat disiapkan sebelum peneroka selesai BK
  • Susulan ke atas Pentadbir Tanah Daerah dibuat setiap bulan bagi mendapatkan maklum balas kemajuan kerja permohonan hak milik di kawasan-kawasan yang dibangunkan oleh FELDA
  • Mengadakan hubungan baik dengan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dengan mengadakan Mesyuarat Penyelarasan 1 kali setahun bagi membincangkan isu-isu berkenaan permohonan Tanah FELDA dengan Kerajaan Negeri yang terlibat

  2.   BAHAGIAN PEMBANGUNAN HARTANAH

  Bil Program Strategi
  a. Unit Projek Baharu
   
  • Menyediakan pelan perancangan pembangunan hartanah di dalam kawasan FELDA
  • Penjanaan pendapatan melalui pembangunan hartanah
  • Mengadakan sesi perbincangan secara berterusan dengan PTD terlibat
  • Mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan dengan projek hartanah bersifat sosial dan komersial
  • Menguruskan semua urusan yang berkaitan dengan pembangunan hartanah bermula dari perancangan sehingga proses akhir melibatkan jualan
  • Menyediakan ‘blue print’ perancangan pembangunan tanah FELDA
  • Merangka ‘business plan’ bagi mengoptimumkan pendapatan daripada projek pembangunan hartanah
  • Membuat susulan bagi permohonan hak milik yang telah dibuat bagi mempercepatkan proses kelulusan hak milik
  b. Unit Pengurusan Aset dan Kutipan Hasil
   
  • Pengurusan sewaan tapak menara Pencawang Telekomunikasi
  • Pengurusan dan perancangan pembangunan tanah kosong dalam perancangan
  • Menyediakan standard operating Procedure (SOP) bagi menguruskan semua tapak-tapak yang disewa untuk kegunaan Menara Pencawang Telekomunikasi
  • Merangka ‘business plan’ bagi mengoptimumkan pendapatan daripada semua aset-aset FELDA
  • Menyediakan standard operating Procedure (SOP) bagi pengurusan dan perancangan permohonan tapak tanah kosong dalam rancangan
  • Menyediakan sistem pemfailan yang lebih efisien dalam merekodkan permohonan dan kelulusan permohopnan tapak tanah kosong

  3.   BAHAGIAN ISU & PEWARISAN

  Bil Program Strategi
  a. Unit Isu & Pewarisan
   
  • Menyelesaikan masalah pewarisan yang belum selesai
  • Memberi pendedahan dan maklumat mengenai pewarisan
  • Membuat susulan kes-kes pewarisan yang bermasalah
  • Mengadakan mesyuarat pemindahan hak dan penurunan milik 2 bulan sekali
  • Membantu balu dan janda peneroka dalam menuntut harta sepencarian
  • Menyediakan laporan bulanan dan memantau bilangan kes-kes pewarisan secara berkala
  • Mengadakan kerjasama dengan Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian (JKPTG), Bahagian Pusaka Kecil bagi mengadakan program perbicaraan di rancangan
  • Menyediakan taklimat dan program penerangan mengenai pewarisan kepada peneroka dan petugas FELDA
  • Perjumpaan dengan waris bersama pengurusan rancangan bagi memberi penerangan dan kaedah penyelesaian
  • Memberi surat jawapan dan membuat pertukaran nama dalam sistem
  • Lawatan ke rancangan dan buat perbincangan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut

  4.   UNIT PENTADBIRAN & PELAPORAN

  Bil Program Strategi
   
  • Pengurusan pentadbiran yang lebih berkesan
  • Pengurusan dan pemantauan rekod serta laporan
  • Latihan dan pembangunan modal insan
  • Pengurusan Mesyuarat Pindah Hak dan urusan tata tertib peneroka serta urusan pelarasan lot
  • Mengemaskini dan merangka struktur pentadbiran jabatan supaya lebih berkesan
  • Menjadi one stop center keada semua unit bagi penyediaan rekod dan laporan jabatan
  • Menjadi sumber utama semua rekod dan laporan jabatan
  • Merangka modul latihan dan kursus yang berkaitan tanah bagi petuga dan peneroka
  • Mendapatkan maklumat yang tidak lengkap supaya urusan menguruskan Mesyuarat Pindah hak, urusan tata tertib peneroka serta urusan peloarasan lot dapat dilaksanakan dengan lebih teratur
 • LATAR BELAKANG

  Y.A.B Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya sempena pelancaran Hari Peneroka FELDA pada 7 Julai 2009 bertempat di FELDA Moakil, Segamat Johor menyarankan FELDA melaksanakan Projek Gedung Makanan Negara (GMN).

  "Hari ini saya tekankan satu lagi hasrat kerajaan supaya FELDA ini kita jadikan sebagai Gedung Makanan Negara. Inilah usaha-usaha yang akan kita lakukan supaya FELDA akan muncul sebagai pusat pengeluaran makanan berskala besar unutk menampung keperluan negara sebab negara masih mengimport bahan makanan yang begitu besar daripada luar negara".

  OBJEKTIF

  1. Memaksimumkan penggunaan tanah ideal dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
  2. Mewujudkan pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
  3. Pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
  4. Menawarkan perkhidmatan perundingan secara professional kepada pelanggan
  5. Memberi pulangan yang setimpal kepada stakeholder

  FUNGSI DAN PERANAN

  IBU PEJABAT
  1. Merancang penggunaan tanah yang ideal secara maksima dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
  2. Merancang pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
  3. Membuat perancangan pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
  4. Bertindak sebagai kumpulan perancang kepada pembangunan seluruh projek
  5. Penyeliaan dan pemantauan ke atas prestasi projek dan ladang yang ingin dicapai
  6. Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dan sejajar dengan visi dan misi asal
  7. Memastikan kualiti dan produktiviti ladang dapat dihasilkan seiring dengan matlamat FELDA sebagai Gedung Makanan Negara
  WILAYAH
  1. Membantu dalam memaksimumkan penggunaan tanah yang ideal dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
  2. Mewujudkan pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
  3. Membantu pihak ibu pejabat dalam proses pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
  4. Bertindak sebagai pelaksana kepada pembangunan yang telah dirancang
  5. Pelaksana ke atas pengeluaran produk dan prestasi ladang
  6. Melaksana program yang telah dirancang
  7. Melaksanakan pelan perancangan yang telah ditetapkan oleh ibu pejabat

  PROGRAM UTAMA

  Demi mencapai visi dan misi GMN sebagai pengeluar dan pengedar makanan negara utama berskala besar, GMN mendukung konsep untuk berperanan sebagai national one-stop food centre di mana penglibatan GMN adalah merentas rantaian nilai, daripada pengeluaran bahan mentah sehingga penjualan keluaran bahan mentah dan makanan diproses/ produk downstream secara runcit.

  Aktiviti Sasaran
  A. Pembangunan Produk
  Membangunkan produk hiliran baru
  • Mengurus proses pembangunan produk
  • Menerima cadangan dari pelbagai pihak
  • Menjalankan kerja-kerja pemilihan produk
  Mengeluarkan produk jus minuman kordial
  • Membangunkan 2 jenis jus iaitu jus nenas dan jus laici
  • Melibatkan pembelian bahan dari pembekal
  • Menguruskan jualan produk secara borong kepada pengedar
  • Mengurus tadbir kerja-kerja promosi di peringkat pengedar
  • Mengurus maklumbalas bagi penambahbaikan produk
  Membangunkan produk chip buah-buahan berasaskan nanas dan nangka
  • Membangunkan 2 jenis Chip iaitu Chip Nenas dan Chip Nangka
  • Pengurusan pentadbiran termasuk pendaftaran
  • Melibatkan pembelian bahan dari pembekal
  • Menguruskan jualan produk secara borong kepada pengedar
  • Mengurus tadbir kerja-kerja promosi di peringkat pengedar
  • Mengurus maklumbalas bagi penambahbaikan produk
  B. Trading
  Bawang Mengimport 50 mtan bawang setahun
  Cili Kering Mengimport 50 mtan cili kering setahun
  Beras Mengimport 1,000 mtan beras setahun
  Membangunkan jenama (branding) bagi produk buah-buahan keluaran GMN
  • Membangunkan 1 jenama utama (Umbrella Brand) bagi produk keluaran GMN
  • Membangunkan jenama bagi setiap produk keluaran GMN
  • Membangunkan 2 jenis jus iaitu jus epal dan jus blackcurrent
  C. Pemasaran
  1. Mengenalpasti pasaran baharu bagi produk keluaran GMN Mengadakan pertemuan bersama pelanggan sekurang-kurangnya 1 kali sebulan.
  2. Menjalankan aktiviti promosi
  • Mengadakan jualan bulanan di menara FELDA
  • Menyertai 5 aktiviti promosi melalui Jabatan atau organisasi luar FELDA. Contoh; HALALFEST
  • Mengikuti program atau majlis FELDA
  3. Mengenalpasti produk berpotensi Menjalankan kajian harga secara mingguan
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Perladangan berperanan dalam pengurusan hal ehwal produktiviti kebun peneroka, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kebun peneroka serta menangani aduan isu-isu kebun peneroka di rancangan. Peningkatan produktiviti dan kualiti diberi penekanan melalui Amalan Pengurusan Terbaik (BMP), Amalan Pertanian Baik (GAP), serta inovasi pertanian dalam pengurusan kebun peneroka. Tumpuan sasaran kerja bagi 2016 kepada aktiviti-aktiviti dalam memaksimakan produktiviti kebun bagi menyelaraskan VISI FELDA iaitu sebagai peneraju industri sawit dan warga peneroka berpendapatan tinggi. Pemindahan teknologi pertanian dan mekanisasi turut dilaksanakan dalam usaha meningkatkan produktiviti sawit dan getah. Disamping itu, jabatan bertanggungjawab dalam pembangunan projek baharu iaitu Projek FELDA Limbang dan pemantauan kemajuan Projek Laka Temin dan Kalabakan. Projek Agropolitan merupakan projek di bawah seliaan jabatan ini di mana FELDA telah dilantik menjadi agen pelaksana oleh East Coast Economic Region (ECER).

  OBJEKTIF

  1. Memaksimakan pengeluaran hasil (produktiviti dan kualiti) kebun Lot Peneroka dan Lot FELDA dengan:
   • Memastikan Amalan Pengurusan Terbaik (BMP) dan Amalan Pertanian Baik (GAP) dilaksanakan
   • Menggunakan konsep Ladang Persis (Precision Farming) di semua kawasan
   • Memberi khidmat nasihat pertanian kepada pihak pengurusan rancangan dan menangani isu-isu kebun peneroka di rancangan 
   • Melaksanakan program pemindahan teknologi pertanian (TOT) dan inovasi baharu
  2. Melaksana dan mengurus Projek Agropolitan mengikut perjanjian yang dimeterai
  3. Menguruskan pembangunan Projek FELDA Limbang
  4. Memantau kemajuan hasil dan produktiviti projek di Laka Temin dan Kalabakan yang diuruskan oleh FELDA Global Ventures Plantation Management (FGVPM)

  FUNGSI DAN PERANAN

  IBU PEJABAT
  1. Merancang dan mengkaji semula dasar-dasar Perladangan FELDA selaras dengan perkembangan semasa untuk dilaksanakan oleh rancangan
  2. Mengemaskini dan menganalisa data serta maklumat pembangunan Perladangan
  3. Mengkaji, menilai, menerima teknologi baru berkaitan Perladangan dan memanjangkannya ke wilayah serta rancangan
  4. Mengkaji, merancang dan memantau program kerja tahunan dan bulanan bagi Projek FELDA Limbang
  5. Merancang dan memantau program kerja tahunan dan bulanan bagi semua Projek Agropolitan
  WILAYAH
  1. Memantau dan memberi khidmat nasihat semasa perlaksanaan kerja-kerja Perladangan di rancangan
  2. Membuat analisa dan rumusan terhadap semua laporan daripada rancangan dan memajukan laporan tersebut ke Ibu Pejabat.
  3. Mengkaji, menilai, menerima teknologi baharu berkaitan pertanian dan memanjangkannya ke rancangan dan peneroka
  RANCANGAN/PROJEK
  1. Melaksanakan dasar-dasar Perladangan FELDA.
  2. Merekodkan semua kerja-kerja Perladangan di peringkat rancangan dan memajukan laporan ke wilayah secara harian, mingguan dan bulanan
  3. Mengkaji, menilai, menerima teknologi baharu berkaitan pertanian dan memanjangkannya ke peneroka dan melaksanakannya
  4. Menyelesaikan isu status pemilikan tanah, mendapatkan kebenaran untuk pembangunan daripada pejabat tanah dan kerajaan negeri, serta mengkaji dan melaksanakan pembangun ladang
  5. Melaksanakan segala program kerja tahunan dan bulanan bagi semua Projek Agropolitan

  PROGRAM UTAMA

  Jabatan mensasarkan untuk memantau dan menyelaras kemajuan, latihan dan pemindahan teknologi pertanian yang melibatkan keseluruhan unit pertanian di sebelas (11) wilayah FELDA. Antara program berkala yang disasarkan sepanjang tahun 2017 adalah seperti berikut:

  1. Pelaksanaan sekurang-kurangnya 4 kali program turun ke ladang atau ‘Field Day’ pertanian;
  2. Bengkel Analisa Pencapaian Hasil atau Anggaran Hasil setiap suku tahun;
  3. Sesi Audit dan Verifikasi Projek Agropolitan setiap suku tahun; dan
  4. Siri Program Jelajah Kesedaran RSPO dan Jelajah Pembajaan mengikut zon dan/atau wilayah.
 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Pembangunan Usahawan bertanggungjawab dalam melahirkan usahawan berdaya maju di kalangan warga peneroka dan generasi baharu FELDA. Pelaksanaan gerak kerja ini adalah selaras dengan strategi dan teras FELDA yang kedua iaitu “Warga Peneroka Menjadi Golongan Berpendapatan Tinggi Menjelang Tahun 2020.” Aktiviti keusahawanan yang dilaksanakan merupakan aktiviti non farm bagi menambah pendapatan warga peneroka selain daripada hasil kebun iaitu getah dan sawit. Pelbagai program dan latihan bimbingan keusahawanan dianjurkan oleh Jabatan bagi mengukuhkan jalinan sinergi dan meningkatkan kemahiran usahawan sedia ada dan bakal usahawan. Jabatan mengambil inisiatif memasarkan produk keluaran usahawan FELDA ke pasaran domestik dan antarabangsa melalui Outlet Sawari FELDA, Hypermarket Tempatan dan Program Eksport (EIBU).

  OBJEKTIF

  1. Melahirkan usahawan dalam kalangan generasi baharu.
  2. Meningkatkan pendapatan usahawan melalui aktiviti non-farm.
  3. Menjana pendapatan kepada FELDA melalui Projek Khas dan outlet Sawari.
  4. Melestarikan perusahaan dan perniagaan usahawan sedia ada.
  5. Meningkatkan bilangan koperasi peneroka dalam kategori kluster besar dan sederhana
  6. Menyediakan peruntukan menerusi pinjaman Skim Insentif Usahawan FELDA (SIUF).
  7. Memantapkan ilmu pengetahuan dan kemahiran petugas dalam bidang keusahawanan.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1. Pembangunan Ekonomi
  1. Melahirkan usahawan di kalangan generasi baharu
  2. Meningkatkan pendapatan usahawan FELDA melalui jualan korporat, hypermarket, eksport dan outlet Sawari ke pasaran tempatan dan luar negara
  3. Menjana pendapatan FELDA melalui Projek Khas, outlet Sawari dan sewaan kemudahan PIRF
  4. Menaiktaraf produk bagi memenuhi kehendak pasaran
  5. Mengenalpasti peluang perniagaan bagi pasaran tempatan & luar negara
  6. Mempromosikan dan menguruskan pemasaran produk usahawan
  7. Menjalin dan mengukuhkan hubungan dengan pelanggan
  1. Mengenalpasti generasi baharu yang berpotensi
  2. Mengemukakan senarai produk usahawan yang berpotensi
  3. Memantau kutipan sewaan dan deposit ke akaun FELDA
  4. Memantau pengeluaran produk mengikut standard yang ditetapkan
  5. Memaklumkan respond pasaran terhadap produk kepada pengusaha
  6. Memastikan produk dapat dihasilkan dalam tempoh masa yang dipersetujui
  1. Mengklasifikasikan peserta yang berpotensi
  2. Mengenalpasti produk yang boleh memberi keuntungan dan pasaran yang baik
  3. Membuat kutipan sewaan
  4. Membantu ibu pejabat/ wilayah dengan memberi maklumat dan data dari masa ke semasa
  2. Pengurusan
  1. SIUF
   Mengurus serta menganalisa Dana & Pinjaman SIUF serta berhubung dengan agensi pembiayaan luar
  2. Anugerah Usahawan FELDA
   Melaksanakan Sesi penilaian Anugerah Usahawan FELDA (AUF) peringkat kebangsaan
  3. Kewangan
   Mengurus, mengawal, menganalisa dan memantau bajet keseluruhan jabatan, projek & wilayah serta hal ehwal berkaitan audit dan kewangan
  4. Sumber Manusia
   Mengenalpasti keperluan, serta melaksanakan latihan petugas dan hal ehwal berkaitan sumber manusia
  5. Laporan
   Menyelaraskan laporan wilayah dan menyediakan laporan keseluruhan jabatan
  1. Menilai, meluluskan/ menyokong pinjaman SIUF ke Ibu pejabat
  2. Melaksanakan penilaian AUF di peringkat wilayah
  3. Memantau bajet & hal ehwal kewangan di peringkat wilayah
  4. Menyusul serta menjalankan latihan petugas di peringkat wilayah dan hal ehwal berkaitan sumber manusia
  5. Menyelaraskan laporan rancangan & menyediakan laporan wilayah
  1. Menerima permohonan, memantau & membuat kutipan kembali SIUF
  2. Mengenalpasti & mencadangkan calon AUF
  3. Mengenalpasti & mencadangkan keperluan latihan petugas
  4. Memberikan maklumat dan data serta menyediakan laporan usahawan
  5. Mengemaskini Sistem Laporan Usahawan (SEIS) & SLIS (SIUF)
  3. Khidmat
  1. Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED)
   Menetapkan pengisian program dan memastikan program dilaksanakan di setiap Wilayah
  2. Buletin Usahawan
   Menyediakan format lengkap buletin usahawan untuk edaran kepada wilayah dan rancangan
  3. Latihan Keusahawanan
   Mengaturkan latihan keusahawananuntuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan keusahawanan
  4. Pembangunan Koperasi
   • Membantu memberi pendedahan dan menawarkan peluang perniagaan baharu kepada koperasi
   • Menyelaras kerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Maktab Kerjasama Malaysia
  5. Program Akreditasi
   Menaiktaraf perusahaan bagi memenuhi piawaian akreditasi industri makanan
  Pembangunan Produk Kraf
  Membangunkan produk kraf ke arah komersial melalui khidmat latihan dan tenaga pakar serta agensi luar Pembangunan Asas Tani
  Mengembangkan pasaran produk sedia ada dan baharu dalam perusahaan asas tani Memperolehi Geran Bersama SME Corp (Small/ Medium Enterprise Corporation)
  Menaiktaraf proses pembungkusan & peralatan pemprosesan makanan Tunas Mekar Lestari
  Melestarikan perniagaan Tunas Mekar Homestay FELDA
  Mempromosikan homestay FELDA melalui kerjasama dengan agensi pelancongan
  1. Mengatur lokasi, mendapatkan peserta usahawan atau syarikat yang terlibat
  2. Memastikan buletin diedarkan di pejabat wilayah dan outlet sawari
  3. Memantau kemajuan projek dan melapor ke Ibu Pejabat
  4. Mengenalpasti usahawan yang berpotensi untuk mendapat persijilan
  5. Kenalpasti usahawan yang berpotensi untuk dimajukan
  6. Mengenalpasti dan menyenarai pendek calon usahawan dan projek yang layak untuk memohon
  7. Kenalpasti lepasan graduan Tunas Mekar yang mempunyai perniagaan dan perusahaan sendiri
  1. Mencalonkan peserta dalam kalangan usahawan
  2. Edaran buletin diedarkan ke setiap pejabat rancangan.
  3. Memberi khidmat nasihat kepada usahawan & petugas.
  4. Memantau kesinambungan projek-projek usahawan Tunas Mekar di kawasan rancangan
  5. Mewujudkan jawatankuasa homestay

  PROGRAM UTAMA

  Tumpuan utama jabatan bagi tahun 2017 ialah seperti berikut:

  • Program Inkubator Bagi Pembangunan Usahawan Generasi Baharu.

  Program ini merupakan platform untuk melahirkan usahawan baru dalam bidang pemprosesan makanan seperti mee kuning dan pastry dengan keperluan modal yang kecil untuk memulakan perniagaan. Mekanisma pembelajaran secara praktikal diterapkan di samping teori berkaitan asas perniagaan yang merangkumi aspek pemasaran, costing, peralatan dan bahan mentah.

  1. Anugerah Usahawan FELDA (AUF)

   Mesyuarat Lembaga telah meluluskan supaya FELDA mengadakan Anugerah Usahawan FELDA (AUF) mulai tahun 2010 selaras dengan saranan Y.A.B Perdana Menteri Malaysia supaya FELDA muncul sebagai pusat pengeluaran makanan berskala besar melalui projek Gedung Makanan Negara. Pemilihan calon AUF dan penilaian jawatankuasa peringkat wilayah dijalankan pada tahun 2017. Pelaksanaan penilaian oleh panel hakim dan majlis penganugerahan pemenang utama akan diberikan semasa di Hari Peneroka peringkat Kebangsaan tahun 2018.

  2. Pelaksanaan Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED)

   Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED) merupakan platform kepada usahawan FELDA untuk mendapatkan jaringan perniagaan antara usahawan sedia ada dan agensi luar. Program turun padang ini juga dilaksanakan di semua peringkat wilayah sebagai usaha untuk mengenalpasti isu atau masalah yang dihadapi oleh pengusaha di samping mengenalpasti usahawan sedia ada atau baharu yang masih belum berdaftar dengan FELDA dan promosi produk usahawan.

  3. Program pembangunan usahawan secara National Blue Ocean Strategy (NBOS)

   Menjalinkan Kerjasama antara FELDA dan rakan strategik atau agensi terlibat seperti Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW), (Agrobank,PUNB, INSKEN & SME CORP) secara kreatif dan sistematik untuk mewujudkan program usahasama yang berpotensi tinggi dengan penggunaan kos yang minima.

  4. Hold Hands Programmes

   Hold-Hands Programmes atau program mentor–mentee diwujudkan bagi memberi peluang kepada usahawan sedia ada dengan generasi baharu berkongsi pengalaman dan memberi bimbingan kepakaran dalam pelbagai bidang keusahawanan. Program engangement ini menghubungkan antara usahawan sedia ada yang bertindak sebagai (mentor) dengan generasi baharu (mentee) Mekanisma pelaksanaan adalah melalui pembekalan peralatan dengan ikatan kontrak secara sewa beli.

  5. Menyediakan Latihan /Seminar Keusahawanan Bagi Meningkatkan Penyertaan Warga Peneroka Dalam Aktiviti Non- Farm.

   Latihan keusahawanan bertujuan memberi pendedahan berterusan mengenai bidang keusahawanan berdasarkan tujuh kategori keusahawanan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan terutamanya Generasi Baharu FELDA. Ianya juga memberi pendedahan dan peluang kepada generasi baharu menjana pendapatan sampingan menerusi aktiviti keusahawanan.

  6. Meningkatkan Perolehan Koperasi Peneroka

   Menggalakkan anggota Lembaga koperasi melengkapkan ilmu pengetahuan dari segi pengurusan, perundangan dan perniagaan kini. Koperasi disyor supaya mempelbagaikan aktiviti didalam dan diluar rancangan dan bertindak sebagai pengedar atau agen kepada SAWARI serta produk pengusaha FELDA yang berpotensi untuk dipasarkan.

  7. Memperkukuhkan Pemasaran Produk di Pasaran Domestik & Antarabangsa

   Memasarkan produk keluaran usahawan FELDA di pasaran domestik melalui saluran outlet SAWARI, hypermarket, hotel,pelanggan korporat, dan Pusat Transformasi Bandar (UTC).Produk yang mendapat permintaan yang tinggi dipasaran tempatan akan dinilai untuk dieksport. Produk pengusaha yang terpilih akan ditambah nilai mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pasaran antarabangsa.

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan ini berperanan dalam hal pembangunan tanam semula yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan/ menguruskan aktiviti program tanam semula bagi keseluruhan kebun peneroka yang terlibat dan juga lot FELDA. Aktiviti tanam semula melibatkan penanaman semula pokok sawit atau getah yang tidak produktif. Antara ciriciri pokok yang tidak produktif adalah pokok yang telah berusia melebihi 25 tahun dan penghasilan yang kurang. Bagi menjayakan tanam semula ini banyak melibatkan kerja-kerja lain seperti penyediaan tapak semaian, kontrak tanam semula, penggunaan tenaga kerja asing dan sebagainya.

  Oleh itu, semua aktiviti perlu dirancang dengan lebih awal agar memastikan semua aktiviti dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya menjayakan program tanam semula. Memberikan khidmat yang terbaik sebagai konsultansi tanam semula kebun berdasarkan Amalan Pertanian Baik (GAP). Dengan penekanan ini, kerja pembangunan ini dapat berjalan dan berhasil dengan baik dan mencapai hasil dan kualiti yang tinggi.

  Unit Tenaga Kerja Ladang FELDA telah digabungkan dibawah pengurusan Jabatan Hal Ehwal Tanam Semula. Unit ini bertanggungjawab membekalkan tenaga kerja secukupnya bagi keperluan rancangan-rancangan FELDA dan ladang-ladang FELDA Technoplant Sdn Bhd. Tugas penting ini adalah untuk memastikan ladang dan rancangan mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk pengeluaran hasil dan melaksanakan kerja-kerja operasi ladang. Unit ini juga bertanggungjawab secara bersama dengan Jabatan Pengajian Tinggi dan Generasi Kedua FELDA, FELDA Technoplant Sdn Bhd (FTPSB) serta Majlis Belia FELDA Malaysia (MBFM) untuk membentuk kumpulan pekerja ladang dikalangan generasi kedua FELDA dan warga tempatan. Melalui pembentukan kumpulan pekerja tempatan ini, diharap dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Program yang dinamakan KESIDANG (Kerjaya di Sektor Ladang) telah menjelajah disemua wilayah dan kini, Bahagian Sumber Manusia FTPSB sedang menguruskan proses perlantikan mereka dan mereka akan dikenali sebagai Operator Operasi Ladang (OOL).

  Fokus kepada sasaran kerja 2016 adalah memfokuskan memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam aktiviti pembangunan tanam semula kebun dan memastikan bekalan tenaga buruh mencukupi untuk memastikan hasil tercapai selari dengan visi FELDA iaitu ‘Sebagai Peneraju Industri Sawit Dan Warga Peneroka Yang Berpendapatan Tinggi’.

  OBJEKTIF

  1. Melaksanakan Amalan Pengurusan Terbaik (BMP) dan Amalan Pertanian Baik (GAP) di kebun peneroka.
  2. Memastikan penyertaan semua peneroka bersama FELDA di semua kawasan yang akan ditanam semula.
  3. Menyediakan dan memastikan bahan tanaman yang dibekal adalah berkualiti.
  4. Memastikan program tanam semula mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan.
  5. Memberi khidmat nasihat Pertanian dan pembangunan tanam semula kepada pihak pengurusan rancangan.
  6. Melaksanakan program Pemindahan Teknologi Pertanian (TOT) dan inovasi baru di kawasan pembangunan tanam semula.
  7. Membekalkan tenaga kerja ladang yang sesuai secukupnya mengikut keperluan sebenar rancangan dan ladang pada masa yang diperlukan. Ini perlu bagi membantu kerja-kerja ladang dan operasi di peringkat ladang supaya mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.
  8. Membentuk kumpulan kerja dikalangan generasi kedua FELDA dan pekerja tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1 Merancang dan mengkaji semula dasar-dasar pertanian FELDA selaras dengan perkembangan semasa untuk dilaksanakan oleh rancangan. Memantau dan memberi khidmat nasihat semasa perlaksanaan kerja-kerja pertanian di rancangan. Melaksanakan dasar-dasar pertanian FELDA.
  2 Mengemaskini dan menganalisa data serta maklumat pembangunan pertanian. Membuat analisa dan rumusan terhadap semua laporan daripada rancangan dan memajukan laporan tersebut ke Ibu Pejabat. Merekodkan semua kerja-kerja pertanian di peringkat rancangan dan memajukan laporan ke wilayah secara harian, mingguan dan bulanan.
  3 Mengkaji, menilai, menerima teknologi baru berkaitan pertanian dan memanjangkannya ke wilayah serta rancangan. Mengkaji, menilai, menerima teknologi baru berkaitan pertanian dan memanjangkannya ke rancangan dan peneroka. Mengkaji, menilai, menerima teknologi baru berkaitan pertanian dan memanjangkannya ke peneroka dan melaksanakannya.
  UNIT TENAGA KERJA LADANG
  4 UNIT PENGAMBILAN PEKERJA
  1. Monitor keperluan pekerja ladang.
  2. Membuat permohonan kuota pekerja ladang.
  3. Menyelaras urusan pemilihan pekerja/temuduga pekerja
  4. Mengurus permohonan calling visa.
  5. Mengurus kemasukan pekerja.
  6. Membuat pengagihan pekerja ladang.
  7. Mengemas kini pangkalan data pekerja ladang.
  8. Menyediakan laporan pengurusan Jabatan.
  1. Mendapatkan keperluan tahunan pekerja dari rancangan / ladang.
  2. Menyediakan rumusan keperluan tahunan pekerja.
  3. Memaklumkan kepada pihak Ibu Pejabat sekiranya terdapat rancangan/ladang yang terdesak memerlukan buruh.
  1. Menyediakan rumusan keperluan tahunan pekerja.
  2. Melengkapkan borang penerimaan tenaga kerja asing. Salinan dihantar ke Pejabat Wilayah dan Ibu Pejabat.
  3. Menyediakan kemudahan asas selengkapnya sebelum menerima kemasukkan buruh.
  4. Merangka dan merancang kerja-kerja yang akan dilakukan oleh buruh sebelum menerima kemasukan buruh.
  5 KEBAJIKAN PEKERJA ASING
  1. Menguruskan jenazah ke Negara Sumber
  2. Menerima dan mengambil tindakan aduan-aduan dari mana-mana pihak.
  3. Mengatur program pemantauan pekerja asing ke rancangan-rancangan FELDA.
  4. Mendapatkan kelulusan untuk pengiring pekerja asing dalam kes parah/lumpuh/mental dan sebagainya.
   
  1. Melaporkan ke UTKLF Ibu Pejabat / Polis/Pejabat Pendaftaran & Insuran.
  2. Memberi maklumbalas keatas aduan-aduan yang diterima.
  3. Memastikan kebersihan sentiasa dijaga dan dokumen-dokumen disimpan dengan selamat dan tersusun.
  4. Menyediakan kronologi kejadian dan dokumen-dokumen yang ditetapkan sebelum dihantar balik ke Negara Sumber.
  6 UNIT PEKERJA TEMPATAN/ KEBAJIKAN
  1. Mengatur kempen mendapatkan pekerja tempatan.
  2. Monitor hal ehwal berkaitan dengan kebajikan pekerja tempatan di semua ladang.
  3. Monitor tuntutan insurans pekerja tempatan.
  4. Monitor pendapatan dan produktiviti pekerja tempatan.
  5. Monitor hal ehwal keselamatan dan kesihatan pekerja tempatan
  6. Monitor aduan pekerja tempatan.
  7. Mengatur program mendapatkan pekerja tempatan.
  8. Mengatur temu duga dan pengambilan pekerja tempatan.
  9. Monitor pendapatan dan produktiviti.
  10. Mengurus Bantuan Perumahan Pekerja Tempatan.
   
  1. Menyediakan kemudahan kepada pekerja seperti yang telah ditetapkan.
  2. Menguruskan rawatan kesihatan ringan kepada pekerja.
  3. Memastikan semua pekerja di insuranskan.
  4. Menyelesaikan isu / masalah yang timbul.
  5. Mengemaskini maklumat pekerja didalam sistem RML.
  7 UNIT SISTEM
  1. Memastikan pihak rancangan membuat pendaftaran didalam Sistem RML bagi pekerja yang baru tiba atau pindah.
  2. Memastikan Database maklumat pekerja sentiasa dikemaskini.
  3. Monitor penghantaran data atau “upload” data ke Server Sistem RML setiap bulan.
  4. Membantu unit ladang merekod maklumat pekerja mengunakan RML.
  5. Mengatasi masalah sistem di setiap ladang juka ada masalah.
  6. Menghantar laporan untuk tamat permit dan tarikh pasport ke unit pasport untuk membuat peringatan kepada rancangan/ladang.
   
  1. Melengkapkan maklumat asas pekerja dengan tepat dan sentiasa dikemas kini.
  2. Memastikan maklumat kerja harian pekerja direkod dengan teliti.

  PROGRAM UTAMA

  Jabatan merangka beberapa program utama pada tahun 2017 untuk memastikan program pembangunan tanam semula berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran. Sasaran utama ialah memastikan kawasan tanam semula mengikut tempoh pembangunan yang ditetapkan supaya kos pembangunan dan penglibatan peneroka dapat dipenuhi seratus peratus bersama FELDA. Selain itu juga, jabatan akan memastikan agen pengurusan yang dilantik iaitu FELDA Technoplants Sdn Bhd mengikut perancangan yang telah diatur bersama bagi menggelakkan ketirisan makluman dan penglibatan peneroka bersama FELDA.

  Kempen penerangan tanam semula akan diadakankan melibatkan semua pihak Jabatan Kewangan, Unit Undang-undang FELDA, FTPSB, pengurusan wilayah dan pengurusan rancangan bagi memastikan segala informasi dan maklumat program tanam semula diperjelaskan dengan selengkapnya sehingga ke akar umbi.

  Unit Tenaga Kerja Ladang FELDA (UTKLF) menguruskan kemasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi memenuhi keperluan rancangan FELDA dan ladang FTPSB bermula daripada pendaftaran dan permohonan dengan agensi kerajaan yang terlibat sehinggalah urusan permohonan pembaharuan permit kerja daripada pihak rancangan FELDA dan ladang FTPSB melalui Unit Pengambilan dan Unit Pasport. Unit Pasport juga bertanggungjawab menguruskan penghantaran pulang pekerja ke negara asal bagi kes-kes seperti unfit semasa pemeriksaan kesihatan serta bagi kes ditamatkan kontrak oleh majikan ataupun petugas terbabit menamatkan kontrak.

  Unit ini juga menguruskan hal-hal kebajikan pekerja antara lain seperti pengurusan penghantaran pulang jenazah ke negara asal, sambutan Hari Pekerja dan juga penyerahanan wang raya kepada semua TKA yang layak. Bagi waris-waris Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditinggalkan dikampung-kampung mereka, JTKLF turut terlibat membuat bayaran wang saraan keluarga kepada mereka selepas 3 bulan TKI berada di Malaysia. UTKLF juga sedang dalam proses untuk menaik taraf Pusat Transit Sendayan bagi kegunaan penempatan sementara Tenaga Kerja Asing yang baru sampai ke Malaysia. Ketika ini, pusat ini berperanan dalam memberikan penerangan berkenaan etika kerja di Malaysia serta pemeriksaan FOMEMA sebelum mereka di hantar ke rancangan FELDA dan ladang FTPSB. Pendedahan yang diberikan diharap dapat membantu mereka dalam urusan kerja seharian dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti kerja.

  Dalam mengimbangi kemasukan Tenaga Kerja Asing, Utklf dengan kerjasama FELDA Technoplant Services Sdn Bhd (FTPSB) , Majlis Belia FELDA Malaysia serta Jabatan Pengajian Tinggi dan Generasi Baharu telah merangka Garis Panduan Pekerja Tempatan bagi meningkatkan kadar penyertaan belia-belia di tanah rancangan dalam aktiviti perladangan terutamanya sebagai operator di rancangan dan ladang. Adalah diharapkan dengan adanya insentif-insentif baru serta kemudahan yang disediakan, belia tempatan dapat bersama-sama menyumbang dalam mempertingkatkan kejayaan dan kecemerlangan rancangan dan ladang seiring dengan visi dan misi FELDA.

 • LATAR BELAKANG

  Unit Audit Dalam (UAD) telah ditubuhkan mulai 1 Januari 2008, selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004 mengenai “Pelaksanaan Audit Dalam Di Kementerian/ Jabatan Persekutuan/ dan Kerajaan Negeri”. Ianya menjadi sebahagian dari komponen kawalan dalaman FELDA bagi membantu menilai tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa. Bidang tugas UAD adalah meliputi pengauditan di Jabatan, Wilayah dan Rancangan serta Badan Jawatankuasa Kemajuan Kerja Rancangan (JKKR). Visi Jabatan ini adalah untuk menjadi penyumbang ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan/ perolehan dan meningkatkan akauntibiliti tadbir urus oleh kakitangan di semua peringkat.

  OBJEKTIF

  1. Mempertingkatkan keberkesanan kawalan dalaman, pengurusan risiko proses tadbir urus serta tahap pengurusan dan akauntabilti di FELDA.
  2. Memberi pandangan bebas (independent) dan memberi kepastian (assurance) terhadap keberkesanan proses kawalan dalaman (internal controls) di FELDA.
  3. Membantu pengurusan mencapai matlamat dan program yang telah dirancang melalui penggunaan sumber yang ekonomik, cekap serta berkesan.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Bil Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1 Menilai kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi. Memastikan pelaksanaan sistem kawalan dalaman dan sistem kewangan berkesan. Melaksanakan sistem kewangan dengan cekap dan mengikut peraturan.
  2 Menilai tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa. Menyemak tahap pematuhan yang dilaksanakan oleh wilayah. Mematuhi semua dasar, undang-undang peraturan dan arahan yang ada.
  3 Menilai keberkesanan pelaksanaan program dan projek pembangunan dilaksanakan secara berhemat, cekap dan berkesan. Memantau projek pembangunan di rancangan. Memastikan KPI dicapai.
  4 Menentukan aset dan harta organisasi diurus dan diselenggara dengan selamat dan teratur selaras dengan peraturan-peraturan semasa. Memeriksa pengurusan bekalan ke rancangan dari masa ke semasa. Melaksanakan pengurusan belakan mengikut peraturan.
  5 Memeriksa sistem kewangan selaras dengan peraturan semasa. Membantu rancangan menjalankan urusan kewangan. Memahami semua peraturan yang sedia ada.
  6 Memberi nasihat/ pandangan mengenai kawalan dalaman. Mengumpul dan mengupas isu dari rancangan. Memberi maklum balas dari masa kesemasa.
  7 Menentukan perbelanjaan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. Memantau dan menyediakan rumusan dan perbelanjaan. Memastikan peruntukan diperolehi sebelum membuat perbelanjaan.
  8 Menilai sistem pengurusan berasaskan komputer dari sudut keselamatan dan perjalanan sistem. Memberi bimbingan kepada petugas rancangan. Memahirkan diri dalam modul-modul yang dilaksanakan.
  9 Melaporkan kepada Jawatankuasa Audit Lembaga dan Pihak Pengurusan berkenaan hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan. Memberi ulasan terhadap penemuan dalam laporan audit. Mengambil tindakan terhadap teguran audit.
  10 Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Audit Dalam Memberi kerjasama supaya pengauditan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh audit.

  PROGRAM UTAMA

  Fokus utama Unit Audit Dalam adalah bagi melaksanakan pengauditan di FELDA merangkumi Jabatan, Wilayah dan Rancangan. Jumlah pengauditan yang akan dilaksanakan bagi tahun 2017 adalah sebanyak 253 unit organisasi seperti pecahan berikut :-

  Unit Organisasi Bilangan Unit Yang Ada Pusingan Pengauditan (Cycle) Bilangan Pengauditan 2017
  Rancangan 305 2 tahun sekali 150
  Pejabat Wilayah 11 3 tahun sekali 3
  Jabatan –Jabatan di Ibu Pejabat 15 2 tahun sekali 5
  Jawatankuasa Kemajuan Kerja Rancangan (JKKR) 210 2 tahun sekali 95
  JUMLAH 541   253
 • LATAR BELAKANG

  Unit ini adalah merupakan suatu unit yang dinamakan sebagai Unit Undang-Undang dan telah ditubuhkan pada 21 Julai 2008 selaras dengan tugasnya untuk memberi nasihat perundangan kepada pihak pengurusan FELDA, Jabatan-jabatan, Pejabat Wilayah serta Pejabat Rancangan dari aspek perkhidmatan sokongan (support service) di dalam hal ehwal yang melibatkan sistem Perundangan dan Perlembagaan Malaysia.

  OBJEKTIF

  1. Memberi perkhidmatan perundangan yang bertaraf professional, bermutu tinggi dan bertindak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan (Federal Constitution) dan undang-undang yang terpakai di Malaysia dengan cekap, adil dan saksama.
  2. Menjaga hak dan kepentingan FELDA dari sudut perundangan dan memastikan kepentingan FELDA sentiasa diutamakan di dalam setiap transaksi perjanjian dengan pihak kedua.
  3. Mengemaskini serta memperbaharui peruntukan undang-undang yang sedia ada dan menyediakan, menggubal dan/ atau menyemak deraf Undang-Undang Kecil, Perintah, Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan.
  4. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam mengatasi masalah-masalah yang melibatkan isu-isu perundangan.
  5. Membantu serta menasihati FELDA di dalam penyediaan dokumen-dokumen perjanjian.
  6. Menyemak segala dokumen perjanjian dan sebarang dokumen yang mempunyai kesan dari segi dan di sisi undang-undang sebelum sesuatu perjanjian itu dimuktamadkan.

  FUNGSI DAN PERANAN

  • Memberi khidmat nasihat, pendapat dan pandangan kepada pengurusan FELDA, Jabatan-jabatan, Pejabat Wilayah serta Pejabat Rancangan yang meliputi segala aspek perundangan dan menjaga kepentingan FELDA samada secara bertulis atau lisan.
  • Mengawalselia dan memantau segala perkara yang melibatkan aspek perundangan.
  • Menyedia dan menyemak dokumen-dokumen perjanjian dan dokumen lain yang mempunyai kesan dari segi dan di sisi undang- undang.
  • Membuat semakan undang-undang (law revision) terhadap mana-mana peruntukan atau mana-mana perundangan utama dan subsidiari sepertimana yang diperlukan oleh Pengurusan FELDA.
  • Melantik panel peguam serta memantau pengendalian dan perjalanan kes oleh panelpanel peguam dalam mengendalikan kes yang diberikan.
  • Menyemak undang-undang, peraturanperaturan, kaedah-kaedah dan dokumen perundangan lain yang melibatkan FELDA.

  PROGRAM UTAMA

  1. Pengurusan kes-kes di Mahkamah.
  2. Pengurusan hal ehwal perundangan Jabatan/ Unit/ Wilayah/ Rancangan.
  3. Pelantikan panel-panel peguam.
  4. Rundingan/ perbincangan dengan pihak luar dan/atau panel peguam mengenai sesuatu kes atau perjanjian.
  5. Menyediakan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan bagi penyediaan kes-kes di mahkamah dan perjanjian-perjanjian yang melibatkan FELDA.
  6. Menguruskan serta membantu saksi-saksi memberi keterangan di mahkamah.
  7. Penyediaan dan semakan perjanjian – perjanjian berkaitan dengan FELDA.
  8. Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan isu-isu perundangan dari masa ke semasa.
 • LATAR BELAKANG

  Bermula dengan penggabungan Unit Pengurusan Risiko & Integriti dan Jabatan QC, R&D, Teknologi Baharu, KPI & KRA pada 15 Jun 2016, Unit Pengurusan Risiko/ Integriti (UPRI) diwujudkan sebagai sebuah unit sokongan kepada Pengurusan FELDA, di bawah Pengarah Besar FELDA. Berperanan utama dalam meningkatkan kualiti dan tahap perkhidmatan FELDA melalui Pengurusan Kualiti, Pengurusan Risiko, Pengukuhan Integriti, Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Baharu, kumpulan sasaran UPRI adalah terdiri daripada semua petugas FELDA.

  OBJEKTIF

  1. Pengurusan Risiko
   • Melaksanakan dan membudayakan Pengurusan Risiko Korporat (ERM) di FELDA
   • Menyediakan Laporan Profil Risiko Korporat dan tindakan mitigasi bagi kegunaan FELDA
   • Memastikan komitmen pengurusan melalui Jawatankuasa Risiko FELDA
  2. Pengukuhan Integriti
   • Menerapkan nilai-nilai integriti secara menyeluruh di FELDA menerusi Program Jelajah Integriti FELDA, Integrity Pack dan lain-lain program
   • Memperkasa tadbir urus dan mekanisme kawalan dalaman bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pelaksanan tugas dan fungsi jabatan/Wilayah dan rancangan
  3. Keselamatan Perlindungan
   • Memastikan kriteria-kriteria keselamatan perlindungan di FELDA dipatuhi berdasarkan Buku Arahan Keselamatan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (PKPKKM)
   • Memastikan kesedaran berhubung keselamatan perlindungan dapat diterapkan di kalangan petugas-petugas FELDA di Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan
  4. Pengurusan Kualiti (ISO, 5S, KIK, Lean Management, KPI dan OSH)
   • Mengekalkan pembaharuan pensijilan ISO sekali bagi setiap tiga tahun dan menyediakan SOP
   • Melaksanakan projek-projek KIK dalam semua jabatan, unit, wilayah dan rancangan yang dipilih
   • Mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 projek KIK dalam Konvensyen KIK Jabatan Perdana Menteri/ MPC/ Negeri
   • Memastikan semua wilayah dan rancangan melaksanakan 5S untuk mendapatkan pensijilan 5S yang disahkan oleh MPC
   • Untuk melaksanakan Lean Management Projects di jabatan/ wilayah yang dipilih
   • Memastikan semua jabatan, unit dan wilayah melaksanakan KPI dan KRA dengan mengemukakan laporan bulanan sebelum 10 haribulan setiap bulan yang akan digunakan sebagai kayu pengukur dalam penilaian prestasi Jabatan, Unit, Wilayah, Rancangan dan kakitangan
   • Meningkatkan kesedaran dan membudayakan petugas FELDA dalam isu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)
   • Memastikan Keselamatan, kesihatan & Kebajikan petugas di tempat kerja dan mematuhi garis panduan pelaksanaan keselamatan & kesihatan pekerjaan (KKP) dalam persekitaran kerja
  5. R&D dan Teknologi Baharu
   • Melaksanakan projek penyelidikan dan penggunaan teknologi baharu (TOT) berskala kecil (perintis) yang sesuai bagi meningkatkan produktiviti dan berpotensi memberi nilai tambah kepada FELDA
   • Menyediakan syor bagi projek yang telah tamat untuk dikemukakan kepada pihak pengurusan FELDA untuk pelaksanaan secara berkala
  6. Penerbitan
   • Menerbitkan 4 jilid Majalah Pengurus
   • Menerbitkan buku FELDA

  FUNGSI DAN PERANAN

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan/Projek
  A. Pengurusan Risiko
  1. Menerima dan menyemak Daftar Risiko 2018 Jabatan, Unit dan Wilayah.
  2. Menyediakan Laporan Profil Risiko Korporat 2018.
  1. Menyediakan dan melengkapkan Daftar Risiko Wilayah 2018.
  2. Memajukan Daftar Risiko Wilayah 2018 kepada UPRI.
  • Menyediakan dan memajukan maklumat berkaitan penyediaan Daftar Risiko Wilayah kepada Wilayah.
  • Melaksanakan dan membudayakan Pengurusan Risiko di FELDA.
  • Melaksanakan dan membudayakan Pengurusan Risiko di peringkat Wilayah.
  • Melaksanakan dan membudayakan Pengurusan Risiko di peringkat Rancangan.
  1. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Risiko FELDA 2017.
  2. Meminitkan dan menyediakan laporan maklumbalas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Risiko FELDA 2017.
  3. Merumuskan Laporan Mitigasi bulanan untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Risiko FELDA 2017.
  • Menyediakan Laporan Mitigasi bulanan Wilayah dan dimajukan kepada Ibu Pejabat mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
  • Memajukan maklumat berkaitan penyediaan Laporan Mitigasi bulanan Wilayah kepada Wilayah.
  B. Pengukuhan Integriti
  • Melaksanakan program-program integriti peringkat Ibu Pejabat dan Wilayah dengan tujuan membudayakan penginstitusian dan pelaksanaan integriti di FELDA.
  1. Bekerjasama dengan pihak Ibu Pejabat dan bertindak sebagai Pegawai Penyelaras bagi pelaksanaan program-program integriti di peringkat Wilayah.
  2. Bersatu membudayakan penginstitusian dan pelaksanaan integriti di peringkat Wilayah.
  1. Memberi kerjasama kepada pengurusan Wilayah dengan memastikan penyertaan dan kehadiran petugas Rancangan ke program-program integriti di peringkat Wilayah.
  2. Bersatu membudayakan penginstitusian dan pelaksanaan integriti di peringkat Rancangan.
  1. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Integriti & Tadbir Urus FELDA (JITU).
  2. Meminitkan dan menyediakan laporan maklumbalas keputusan Mesyuarat JITU FELDA.
  3. Menerima dan merumuskan laporan maklumbalas integriti dan tadbir urus Jabatan/ Unit daripada Integrity Champion yang telah dilantik.
  • Menyediakan laporan maklumbalas integriti dan tadbir urus Wilayah dan memajukannya kepada UPRI.
  • Memajukan maklumat berkaitan penyediaan laporan maklumbalas integriti dan tadbir urus kepada Wilayah.
  C. Keselamatan Perlindungan
  1. Menyediakan panduan keselamatan perlindungan kepada petugas di peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  2. Melaksanakan pengauditan dalaman keselamatan perlindungan ke Ibu Pejabat/ Wilayah/ Rancangan.
  3. Menyediakan rumusan pengauditan dalaman keselamatan perlindungan dan maklumbalas laporan untuk penilaian.
  4. Menganjurkan kursus/ latihan keselamatan perlindungan dengan tujuan meningkatkan kesedaran petugas Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan terhadap kepentingan pematuhan kepada keselamatan perlindungan.
  1. Bekerjasama dengan pengurusan Ibu Pejabat dalam anjuran kursus/ latihan di peringkat Wilayah berkaitan pematuhan keselamatan perlindungan.
  2. Memastikan petugas Wilayah mematuhi panduan keselamatan perlindungan yang telah disediakan.
  1. Bekerjasama dengan pengurusan Wilayah dengan memastikan penyertaan dan kehadiran petugas Rancangan ke kursus/ latihan di peringkat Wilayah.
  2. Memastikan petugas Rancangan mematuhi panduan keselamatan perlindungan yang telah disediakan.
  D. Pengurusan Kualiti
  1. Menyediakan dasar kualiti dan kursus/ latihan kepada petugas di peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan MS ISO ISO 9001:2008.
  2. Melaksanakan pengauditan dalaman ISO ke Ibu Pejabat/ Wilayah dan Rancangan.
  3. Menyediakan rumusan pengauditan dalaman ISO dan maklumbalas laporan untuk penilaian.
  1. Bekerjasama dengan pengurusan Ibu Pejabat dalam anjuran kursus/ latihan di peringkat Wilayah berkaitan pematuhan dasar kualiti.
  2. Memastikan petugas Wilayah mematuhi dasar kualiti yang telah disediakan.
  1. Bekerjasama dengan pengurusan Wilayah dengan memastikan penyertaan dan kehadiran petugas Rancangan ke kursus/ latihan di peringkat Wilayah.
  2. Memastikan petugas Rancangan mematuhi dasar kualiti yang telah disediakan.
  1. Memantau pengisian data pencapaian KPI FELDA daripada peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan melalui Sistem e-KPI mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.
  2. Menyediakan Laporan Rumusan Eksekutif Bulanan kepada pengurusan FELDA.
  1. Mengisi data pencapaian KPI Wilayah di dalam Sistem e-KPI mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.
  2. Memantau dan memastikan KPI Wilayah dicapai.
  • Memastikan KPI Rancangan dicapai.
  1. Menganjurkan program pembudayaan kreativiti dan inovatif di FELDA.
  2. Melaksanakan projek KIK sekurang-kurang 1 projek bagi setiap Jabatan dan Unit.
  3. Menganjurkan program pelaksanaan projek KIK, latihan/ kursus KIK di peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  4. Membuat penilaian dan menghantar penyertaan KIK FELDA ke Konvensyen KIK peringkat agensi luar.
  1. Menyokong dan membudayakan kreativiti dan inovatif di peringkat Wilayah.
  2. Melaksanakan projek KIK sekurang-kurangnya 1 projek bagi setiap Wilayah.
  3. Menyertai program pelaksanaan projek KIK, latihan/ kursus KIK peringkat Wilayah.
  • Menyokong dan membudayakan kreativiti dan inovatif di peringkat Rancangan.
  1. Menyediakan panduan amalan persekitaran kerja yang komprehensif melalui pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di peringkat FELDA.
  2. Melaksanakan pengauditan dalaman EKSA di peringkat Ibu Pejabat.
  3. Melaksanakan pengauditan dalaman Amalan 5S di peringkat Wilayah dan Rancangan.
  4. Menyediakan rumusan dan laporan maklumbalas pengauditan dalaman EKSA FELDA untuk penilaian pengurusan FELDA.
  1. Memastikan ruang pejabat dan persekitaran kerja Wilayah mematuhi panduan 5S/ EKSA yang telah digariskan oleh pengurusan FELDA.
  2. Menerima laporan maklumbalas pengauditan dalaman 5S/ EKSA peringkat Wilayah untuk penambahbaikan.
  1. Memastikan ruang pejabat dan persekitaran kerja Rancangan mematuhi panduan 5S/ EKSA yang telah digariskan oleh pengurusan Ibu Pejabat.
  2. Menerima laporan maklumbalas pengauditan dalaman EKSA peringkat Rancangan untuk penambahbaikan.
  1. Menyampaikan panduan pembudayaan Lean Management ke peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  2. Melaksanakan projek Lean Management di peringkat Jabatan/ Unit/ Wilayah yang terpilih.
  3. Mengadakan kursus/ latihan/ sesi pembentangan dengan agensi yang dilantik bagi tujuan penilaian projek Lean Management FELDA.
  4. Membudayakan Lean Management di peringkat Ibu Pejabat untuk tujuan memaksimumkan penjimatan kos kerja.
  1. Menubuhkan projek Lean Management peringkat Wilayah jika terpilih.
  2. Membudayakan Lean Management di peringkat Wilayah untuk tujuan memaksimumkan penjimatan kos kerja.
  • Membudayakan Lean Management di peringkat Rancangan untuk tujuan memaksimumkan penjimatan kos kerja.
  1. Mengadakan program-program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan dengan tujuan menghebahkan kepentingan pematuhan kepada akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
  2. Menyediakan ruang kerja Ibu Pejabat yang selamat dan dilengkapi dengan alatan keselamatan yang mencukupi.
  3. Menyediakan bilik rawatan kecemasan peringkat Ibu Pejabat dan jadual tugasan anggota ERT untuk persediaan semasa waktu kecemasan.
  1. Menyediakan ruang kerja dan alatan keselamatan yang selamat kepada pengurusan dan persekitaran Wilayah.
  2. Menghebahkan kepentingan pematuhan kepada akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di peringkat Wilayah.
  1. Menyediakan ruang kerja dan alatan keselamatan yang selamat kepada pengurusan dan persekitaran Rancangan.
  2. Menghebahkan kepentingan pematuhan kepada akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di peringkat Rancangan.
  1. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti.
  2. Meminitkan dan menyediakan laporan maklumbalas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti.
  • Memajukan maklumat peringkat Wilayah berkaitan penyediaan laporan maklumbalas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti kepada Ibu Pejabat.
  • Memajukan maklumat peringkat Rancangan berkaitan penyediaan laporan maklumbalas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti kepada Wilayah.
  E. R&D dan Teknologi Baharu
  • Melaksanakan kajian perintis melalui penyelidikan dan penggunaan teknologi baharu (TOT).
  • Membantu dalam menjalankan dan memantau kemajuan projek perintis di peringkat Rancangan.
  • Menyediakan maklumat yang tepat dan lengkap tentang kawasan kajian.
  • Memantau kemajuan projek perintis dan melaporkan kepada pihak pengurusan FELDA.
  • Melaporkan isu-isu berbangkit berkaitan dengan projek yang dijalankan di Rancangan.
  • Membantu dan memberikan kerjasama dalam melaksanakan projek perintis di peringkat Rancangan.
  F. Penerbitan
  1. Menerbitkan Majalah Pengurus.
  2. Menerbitkan Buku FELDA.
  • Memajukan artikel ke Ibu Pejabat bagi penerbitan Majalah Pengurus.
  • Memajukan artikel ke Ibu Pejabat bagi penerbitan Majalah Pengurus.

  PROGRAM UTAMA

  1. Daftar Risiko Korporat 2018.
  2. Laporan Profil Korporat 2018.
  3. Mesyuarat Jawatankuasa Risiko FELDA.
  4. Hari Integriti & Tadbir Urus FELDA.
  5. Program-program pembudayaan integriti di kalangan petugas FELDA di peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  6. Pengauditan dalaman ISO di Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  7. Bengkel/ latihan pemantapan ISO dan penyediaan SOP.
  8. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti.
  9. Pengauditan dalaman Keselamatan Perlindungan.
  10. Pengisian data tapisan keselematan perlindunan melalui Sistem e-Vetting.
  11. Kursus/ latihan pematuhan keselamatan perlindungan.
  12. Konvesyen Kumpulan Kreatif & Inovatif (KIK) FELDA.
  13. Kursus/ latihan pembudayaan KIK.
  14. Pengauditan dalaman 5S dan EKSA.
  15. Kursus/ latihan pematuhan amalan 5S dan EKSA.
  16. Projek Lean Management.
  17. Pemantauan pencapaian KPI FELDA melalui Sistem e-KPI.
  18. Laporan Rumusan Eksekutif Bulanan KPI FELDA.
  19. OSH Day.
  20. Fire Drill.
  21. Program/ latihan kesedaran OSH dan rawatan kecemasan peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan.
  22. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan.
  23. Program/ kajian penyelidikan dan teknologi baharu.
  24. Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Projek/ Produk Baharu.
  25. Penerbitan Majalah Pengurus.
  26. Penerbitan Buku FELDA
 • LATAR BELAKANG

  Mulai Januari 2015, Unit Komunisi Korporat yang dulunya berstatus jabatan meneruskan tumpuan kepada mengurus dan memudahkan komunikasi dalaman dan luaran FELDA, di samping bertujuan untuk meningkat dan mengekalkan reputasi positif FELDA. Unit ini juga berperanan dalam pengurusan data dan maklumat termasuk pelaporan serta bahagian khidmat pelanggan. Unit ini bertanggungjawab terus kepada Pengarah Besar FELDA dan dipecahkan menjadi enam seksyen iaitu :

  • Perhubungan Awam
  • Pengurusan Aduan dan Hal Ehwal Parlimen
  • Komunikasi Dalaman dan Pengurusan Majlis
  • Pengurusan Maklumat
  • Pengurusan Tadbiran dan Kewangan

  OBJEKTIF

  1. Menyalurkan maklumat secara efektif dan efisien melalui media cetak, media elektronik dan media baharu.
  2. Meningkatkan imej FELDA selaras dengan misi dan visi FELDA di bawah usaha penjenamaan semula FELDA.
  3. Mengurus komunikasi dalaman dan luaran secara berkesan (surat edaran, laporan, e-mail, sms dan parlimen)
  4. Pengurusan maklumat FELDA yang mampu capai (accessible).
  5. Mengurus aduan berkaitan FELDA secara berpusat dan sistematik.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
  1.0 Perhubungan Awam
  1. Merancang pelan komunikasi, promosi dan program publisiti untuk segala aktiviti dan hal ehwal korporat FELDA bagi meningkatkan reputasi serta memperkukuh identiti dan imej FELDA secara berterusan.
  2. Mengurus aspek perhubungan awam FELDA yang merangkumi hubungan media dan hubungan antara pihak luar dengan FELDA termasuk hubungan baik (rapport) dengan Jabatan Perdana Menteri dan agensi-agensi berkaitan.
  3. Menyediakan dan mengedarkan analisis akhbar berkenaan isu semasa dan isu FELDA kepada semua Ketua Jabatan serta menyediakan teks ucapan
  4. Mengumpul maklumat dari media cetak dan data dalaman untuk penyediaan teks ucapan.
  5. Menyediakan maklumat yang lengkap dan tepat bagi bahan edaran dan menggunakan secara efektif melalui saluran media cetak, media elektronik seperti video korporat, sisipan akhbar, buletin, newsletter dan sebagainya.
  6. Mengurus lawatan rasmi dan kunjungan pelawat rasmi.
  7. Mewujudkan unit studio FELDA yang bertaraf profesional, selaras dengan taraf industri, bagi mengurus pengambilan gambar dan merakam video program berimpak tinggi FELDA.
  1. Menyalurkan maklumat yang tepat dan terkini apabila diperlukan.
  2. Mematuhi standard operating prosedur komunikasi, media polisi yang ditetapkan oleh Jabatan Komunikasi Korporat dan Koordinasi.
  3. Memantau dan memastikan maklumat yang akan diberi kepada warga peneroka dan pihak awam adalah tepat dan sahih.
  4. Memastikan logo, kod warna dan motto FELDA yang betul digunakan dalam majlis atau program di peringkat negeri dan daerah.
  1. Menggunakan (utilize) institusi peneroka, penerokawati dan belia rancangan untuk menyampai atau menyalurkan maklumat kepada akar umbi.
  2. Sentiasa mengemaskini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat
  1.1 Komunikasi Dalaman & Pengurusan Majlis
  1. Mewujudkan dan memperkukuh komunikasi dalaman FELDA.
  2. Mengurus program rasmi FELDA secara tersusun dan sistematik, mengikut protokol yang betul.
  3. Memastikan penyampaian maklumat dilaksanakan seperti yang dirancang dan memenuhi keperluan pengurusan (seperti SMS Blasting, Website, E-mail, memo, surat edaran dan sebagainya).
  4. Menyelaras dan mengurus kerja-kerja percetakan dalaman (buku program, risalah, kad jemputan, akhbar 1Suara, akhbar Sisipan Utusan dan lain-lain berdasarkan permintaan dari semasa ke semasa).
  5. Menguruskan penggunaan dewan dan bilik-bilik mesyuarat di bangunan Menara FELDA.
  1. Melaksanakan program yang ditetapkan serta menyediakan tempat dan peralatan yang memenuhi standard profesional.
  2. Mengemaskini maklumat yang terkini dan tepat untuk sesuatu program dan bila diperlukan.
  3. Mendapatkan maklumat dari rancangan untuk di panjangkan ke pihak ibu pejabat.
  4. Menyalurkan maklumat dari Ibu Pejabat dengan berkesan kepada rancangan.
  1. Menggunakan (utilize) institusi peneroka, penerokawati dan belia rancangan untuk menyampai atau menyalurkan maklumat kepada akar umbi.
  2. Mengemaskini maklumat yang tepat mengenai rancangan dan warga peneroka.
  3. Menyampaikan maklumat yang tepat kepada warga FELDA
  2.0 Parlimen & Tugas-tugas Khas
  1. Menyelaraskan jawapan parlimen dan mengurus hal ehwal berkaitan Parlimen.
  1. Menyalurkan maklumat apabila diperlukan.
  1. Sentiasa mengemas kini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat
  3.1 Pengurusan Aduan (F1CC)
  1. Memantau, mengurus dan menyelaras maklum balas aduan dan cadangan yang diterima melalui akhbar, surat, laman web dan individu yang hadir sendiri, aduan yang diterima melalui Pusat Panggilan Setempat Kerajaan (1MOCC) serta Biro Pengaduan Awam, untuk memastikan sistem pengurusan aduan yang berkesan dan efisien melalui Sistem Panggilan Satu Pusat FELDA (F1CC) dan di direkodkan serta di dokumenkan secara sistematik.
  1. Mengambil tindakan segera dengan meneliti dan membuat siasatan terhadap aduan yang diterima. Memastikan juga aduan dapat diberi maklum balas ke Seksyen Aduan Ibu pejabat FELDA dalam tempoh ditetapkan untuk tindakan selanjutnya.
  1. Membuat siasatan dan mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan sesuatu aduan untuk dilaporkan di peringkat Wilayah dan Ibu Pejabat.
  4.0 Pengurusan Tadbiran
  1. Bertanggungjawab berkenaan cuti dan kehadiran petugas Jabatan.
  2. Menyemak dan memastikan keperluan Jabatan seperti alat tulis, peralatan pejabat dan lain-lain, sentiasa mencukupi.
  3. Memastikan proses pembekalan stok dilakukan mengikut prosedur dan norma yang telah ditetapkan oleh Pengurusan FELDA.
  4. Bertanggung jawab terhadap urusan dokumentasi jabatan seperti Laporan KRA, KPI, 5S, MPK, Fail Meja dan lain-lain.
  5. Menguruskan hal-hal berkaitan bayaran kepada vendor yang terlibat dalam urusan peringkat Ibu Pejabat, Wilayah dan Rancangan yang berkaitan Jabatan Komunikasi Korporat dan Koordinasi (UKK)
  1. Memastikan dokumen berkaitan bayaran di semak kesahihannya sebelum dikemukakan kepada JKK
  1. Menyemak dan mengesahkan kerja-kerja yang dijalankan telah dibuat dengan sempurna sebelum sebarang tuntutan dilakukan.
  4.1 Pangkalan Data Warga Peneroka
  1. Menambahbaik sistem pangkalan data keluarga dan generasi baru yang sedia ada supaya lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan oleh pengguna.
  2. Memperkemaskan pemantauan Projek Pangkalan Data Warga peneroka dengan kerjasama jabatan/unit yang berkenaan, dan pihak wilayah.
  3. Disertakan rumusan data terkini dan data anggaran sepatut ada.
  4. Menyelaras program kesedaran mengenai kepentingan maklumat warga peneroka (data utama pengurusan FELDA) di peringkat wilayah dan rancangan.
  5. Menyediakan laporan kepada pihak pengurusan tertinggi setiap 3 bulan.
  Direktori FELDA
  1. Mendapatkan maklumat terkini daripada pihak Wilayah.
  2. Berhubung dengan Jabatan Sumber Manusia bagi mendapatkan data terkini petugas FELDA.
  1. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pengguna di peringkat wilayah dan rancangan.
  2. Laporkan masalah berkaitan sistem kepada Unit Komunikasi Korporat bagi tujuan penambahbaikkan.
  3. Memastikan rancangan di bawah tadbiran wilayah masing-masing mengemaskini data keluarga dan generasi baru setiap bulan.
  4. Laporan data perlu dihantar kepada Unit Komunikasi Korporat 5hb setiap bulan.
  5. Memantau proses memasukkan dan mengemaskini data oleh pihak rancangan.
  6. Membantu melaksanakan aktiviti/program kesedaran mengenai kepentingan maklumat warga peneroka kepada para petugas, pemimpin peneroka dan warga peneroka di peringkat rancangan.
  Mengemaskini maklumat direktori wilayah dan rancangan serta menyalurkan maklumat tersebut kepada Unit Komunikasi Korporat FELDA.
  1. Laporkan masalah berkaitan sistem kepada pihak wilayah untuk tujuan penambahbaikkan.
  2. Mengemaskini pangkalan data dengan maklumat yang tepat dan terkini.
  3. Bekerjasama dengan institusi peneroka, penerokawati dan belia rancangan untuk mendapatkan data keluarga dan gen-F.
  4. Membantu wilayah dan ibu pejabat dalam melaksanakan aktiviti/program kesedaran kepentingan data kepada para petugas, pemimpin peneroka dan warga peneroka
  4.0 Pengurusan Tadbiran
  1. Menyelaras dan mengurus kerja-kerja percetakan dalaman (buku program, risalah, dan lain-lain berdasarkan permintaan dari semasa ke semasa).
  2. Mengumpul, menyunting dan menyediakan Buku Program Kerja dan Laporan Tahunan setiap tahun, Laporan Suku Tahun setiap suku tahun, serta Laporan Prestasi Pengurusan dan Laporan Jabatan setiap bulan.
  1. Sentiasa mengemas kini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat.
  2. Menggunakan buku program dan laporan sebagai rujukan dalam menjalankan tugas supaya selaras dengan Ibu Pejabat.
  1. Sentiasa mengemas kini data untuk tujuan ketepatan dan kesahihan maklumat
  2. Menggunakan buku program dan laporan sebagai rujukan dalam menjalankan tugas supaya selaras dengan Ibu Pejabat.

  PROGRAM UTAMA

  1. Pengurusan Majlis – Majlis Rasmi FELDA seperti:
   • Sambutan Hari Peneroka FELDA (sekreteriat)
   • Ihya’ Ramadhan (sekreteriat)
   • Penyampaian Zakat oleh YAB Perdana Menteri
  2. Mesyuarat Pengurusan FELDA bersama YAB PM
  3. Penerbitan buku Laporan Tahunan FELDA
  4. Penerbitan buku Program Kerja FELDA
  5. Penyelarasan tugas-tugas dan Isu/Aduan di Parlimen
  6. Khidmat Pelanggan dan Pengurusan Aduan FELDA
  7. Pengurusan Data dan Maklumat
  8. Perhubungan awam:
   • Komunikasi Dalaman dan Luaran
   • Pengurusan Krisis
   • Perhubungan dan Pengurusan Media
  9. Pengurusan IT
   • Hardware dan Software
   • System SKB /F1CC /SLIS /SILK
 • LATAR BELAKANG

  FELDA turut mempunyai 11 wilayah dan setiap wilayah mempunyai rancangan masing-masing. Skop utama setiap wilayah adalah meliputi bidang perkebunan dan pembangunan komuniti.

  OBJEKTIF

  • Memaksimumkan pengeluaran hasil kebun peneroka sawit dan getah.
  • Memastikan pokok menerima baja mengikut syor agronomi
  • Meningkatkan kualiti hasil sawit.
  • Meningkatkan peranan dan fungsi Institusi Rancangan.
  • Menjadikan warga peneroka penyumbang kepada pembangunan ekonomi rancangan.
  • Memastikan Program Tanam Semula diurus mengikut Amalan Pertanian Baik.

  FUNGSI DAN PERANAN

  Wilayah Rancangan
  Memastikan, memantau dan memberi khidmat nasihat semasa pelaksanaan kerja-kerja pertanian di rancangan. Melaksanakan dasar-dasar pertanian FELDA.
  Membuat analisa dan rumusan terhadap semua laporan daripada rancangan dan memajukan laporan tersebut ke Ibu Pejabat FELDA. Merekodkan semua kerja-kerja pertanian rancangan dan memajukan laporan ke wilayah secara harian, mingguan dan bulanan.
  Memantau penggunaan bajet di rancangan.
  • Menguruskan perbelanjaan melaksanakan projek.
  • Memantau dan melaporkan perbelanjaan projek.
  • Memastikan semua isu dan aduan dihantar ke ibu pejabat untuk diselaraskan.
  • Mendapatkan maklum balas dari rancangan.
  Menyampaikan maklumat terkini menerusi roll call, mesyuarat blok, mesyuarat JKKK/JKKR dan sebagainya.
  Menyemak dan memastikan segala permohonan lengkap, mengikut garis panduan dan pekeliling. Memastikan permohonan lengkap, mengikut garis panduan dan pekeliling sebelum dimajukan ke Pejabat Wilayah.
  • Melaksanakan program kerohanian di peringkat wilayah.
  • Memantau pelaksanaan program di peringkat rancangan.
  • Melaporkan maklumat terkini kepada Ibu Pejabat.
  • Memantau keceriaan dan kebersihan kawasan rancangan.
  • Melaksanakan program di peringkat rancangan.
  • Mengemaskini maklumat dan laporkan ke wilayah
  Memantau dan memastikan program dan aktiviti pendidikan dijalankan di peringkat rancangan. Bekerjasama dengan agensi berkaitan seperti pihak sekolah untuk mengadakan dan memantau pelaksanaan aktiviti pendidikan seperti Skim Tuisyen FELDA, PPS Kem Subjek, agar mencapai matlamat.

  SOSIAL

  Lawatan ke Rumah Peneroka
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Lawatan Ke Rumah Peneroka Menjalinkan hubungan mesra antara warga Peneroka dan Petugas FELDA.
  • Bilangan rumah setiap kali lawatan bulanan.
  • Membuat pematauan bulanan.
  • Membuat rumusan dan melaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan.
  • Membuat lawatan susulan ke rancangan tidak mencapai target.
  • Mengeluarkan surat peringatan kepada Pengurus yang tidak mencapai target.
  Mesyuarat Badan-badan Peneroka
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Pembangunan Badan-Badan Peneroka Meningkatkan peranan dan fungsi Institusi Rancangan Jumlah mesyuarat badan-badan peneroka
  • JKKR
  • GPW
  • Koperasi
  • Belia
  • Lawatan ke Rancangan
  • Menghadiri mesyuarat di Rancangan
  • Mendapatkan jadual
  • Memastikan minit dan tuntutan elaun dibuat setiap bulan.
  Keceriaan Kawasan Kampung
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Keindahan dan Keceriaan Kawasan Menjadikan kawasan kampung dan rumah peneroka bersih.
  • Bilangan rancangan mendapat Gred A
  • Lawatan Pemeriksaan Rancangan
  • Perbincangan Bersama Kampung Pengurusan Rancangan
  • Menyediakan Pelan Tindakan Rancangan
  • Memantau Perbelanjaan bajet keceriaan Kawasan Kampung
  • Memastikan kutipan bulanan dilaksanakan
  Latihan Kemahiran
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Latihan Kemahiran Menyediakan peluang latihan kemahiran kepada Generasi Baru FELDA
  • Bilangan pelajar lepasan/kelulusan SPM 2013
  • Mengadakan Roadshow bersama kolej-kolej yang terlibat
  • Kempen berterusan kepada generasi baru yang masih berada di Rancangan masing-masing.
  Usahawan
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Menjadikan Warga Peneroka Berpendapatan Tinggi Tranformasi Koperasi Peneroka Peratus penyertaan warga peneroka dalam aktiviti non farm
  • Membuat Promosi produk-produk yang dikeluarkan
  • Menganjurkan kursus kepada usahawan yang terlibat mengikut kategori.
  • Menyemak data dalam sistem SEIS setiap Rancangan
  Menjadikan warga peneroka penyumbang kepada pembangunan ekonomi rancangan Nilai jualan aktiviti non farm
  • Membuat lawatan pemantauan ke Rancangan
  • Memastikan pengusaha menyertai promosi jualan yang dibuat oleh agensi yang berkaitan.
  • Menyemak data dalam sistem SEIS setiap Rancangan
  Menjadikan Warga Peneroka Berpendapatan Tinggi Tranformasi Koperasi Peneroka Peratus penyertaan warga peneroka dalam aktiviti non farm
  • Membuat Promosi produk-produk yang dikeluarkan
  • Menganjurkan kursus kepada usahawan yang terlibat mengikut kategori.
  • Menyemak data dalam sistem SEIS setiap Rancangan
  Tranformasi Koperasi Peneroka Meningkatkan perolehan koperasi peneroka Bilangan koperasi peneroka memperolehi perolehan RM1 juta setahun
  • Program Mentor-Mentee Perniagaan Koperasi dengan SKM

  PENTADBIRAN / TANAH / KEWANGAN / SUMBER MANUSIA

  Kutipan Hutang Peneroka
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Pengurusan kutipan hutang Mengurangkan hutang dan tunggakan terkumpul yang ditanggung oleh peneroka. Jumlah kutipanhutang (RM)
  • Pinjaman Perumahan
  • Pinjaman Komputer
  • Pinjaman SIUF
  • Pinjaman IPT
  • Pemantauan perbelanjaan bulanan bagi Rancangan dan Wilayah
  • Membuat rumusan dan laporan Mesyuarat Pengurusan
  Perbelanjaan
  KRA Objektif KPI Inisiatif
  Kewangan Memastikan perbelanjaan mengikut bajet yang diluluskan dan digunakan secara berhemah Peratus penggunaan bajet
  • Pemantauan perbelanjaan bulanan bagi Rancangan dan Wilayah
  • Membuat rumusan dan laporan Mesyuarat Pengurusan
qr code 2903
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Menara FELDA, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
No. Tel: 03 2191 2191| No. Faks: 03 2191 2590 | Emel : [email protected]

Paparan terbaik menggunakan pelayar popular dan terkini dengan minimum resolusi 1280 x 1024 piksel dan ke atas.

socmed1 socmed2 socmed3  socmed4  socmed4  socmed1